BIP
Informacje dot. budżetu 2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2023

Kategoria: Powiązane pliki [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2022-12-29 17:11 Szuba Piotr 878.28KB
{format} Uchwała Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [DUWO.2022.3791]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2023-01-04 10:58 Szuba Piotr 2.12MB
{format} Uchwała Nr LXII/495/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2023-01-02 11:41 Szuba Piotr 87.85KB
{format} Plany finansowe na 2023 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2023 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2023-01-10 10:29 Szuba Piotr 481.92KB
{format} Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2023-01-09 12:44 Szuba Piotr 217.14KB
{format} Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
2023-01-17 09:34 Szuba Piotr 293.4KB
{format} Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2023-01-30 15:10 Szuba Piotr 558.4KB
{format} Uchwała Nr 652/2022 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2023-01-20 17:05 Szuba Piotr 300.33KB
{format} Uchwała Nr 682/2022 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2023-01-20 17:07 Szuba Piotr 313.74KB
{format} Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2023-02-06 18:09 Szuba Piotr 519.72KB
{format} Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2023-02-07 12:37 Szuba Piotr 332.95KB
{format} Uchwała Nr LXIII/505/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr01] [DUWO.2023.485]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2023-02-13 17:47 Szuba Piotr 1.1MB
{format} Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2023-02-13 15:39 Szuba Piotr 557.45KB
{format} Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2023-02-15 11:45 Szuba Piotr 329.93KB
{format} Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2023-02-23 13:40 Szuba Piotr 338.04KB
{format} Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2023-02-28 13:29 Szuba Piotr 455.08KB
{format} Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2023-03-01 13:19 Szuba Piotr 203.34KB
{format} Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2023-03-03 14:37 Szuba Piotr 501.59KB
{format} Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2023-03-09 11:27 Szuba Piotr 406.63KB
{format} Uchwała Nr LXIV/514/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr02] [DUWO.2023.900]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2023-03-03 15:34 Szuba Piotr 1.92MB
{format} Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2023-03-12 12:34 Szuba Piotr 393.74KB
{format} Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2023-03-20 10:04 Szuba Piotr 397.62KB
{format} Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2023-03-20 16:59 Szuba Piotr 604.72KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2023 r. [Stan na dzień: 10.01.2023 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2023-01-17 09:36 Szuba Piotr 28.7KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2023

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 822