BIP
Informacje dot. budżetu 2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2023

Kategoria: Powiązane pliki [ 131 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2022-12-29 17:11 Szuba Piotr 878.28KB
{format} Uchwała Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [DUWO.2022.3791]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
2023-01-04 10:58 Szuba Piotr 2.12MB
{format} Uchwała Nr LXII/495/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2023-01-02 11:41 Szuba Piotr 87.85KB
{format} Plany finansowe na 2023 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2023 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2023-01-10 10:29 Szuba Piotr 481.92KB
{format} Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2023-01-09 12:44 Szuba Piotr 217.14KB
{format} Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2023-01-17 09:34 Szuba Piotr 293.4KB
{format} Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2023-01-30 15:10 Szuba Piotr 558.4KB
{format} Uchwała Nr 652/2022 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2023-01-20 17:05 Szuba Piotr 300.33KB
{format} Uchwała Nr 682/2022 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2023-01-20 17:07 Szuba Piotr 313.74KB
{format} Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2023-02-06 18:09 Szuba Piotr 519.72KB
{format} Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2023-02-07 12:37 Szuba Piotr 332.95KB
{format} Uchwała Nr LXIII/505/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr01] [DUWO.2023.485]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2023-02-13 17:47 Szuba Piotr 1.1MB
{format} Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2023-02-13 15:39 Szuba Piotr 557.45KB
{format} Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2023-02-15 11:45 Szuba Piotr 329.93KB
{format} Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2023-02-23 13:40 Szuba Piotr 338.04KB
{format} Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2023-02-28 13:29 Szuba Piotr 455.08KB
{format} Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2023-03-01 13:19 Szuba Piotr 203.34KB
{format} Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2023-03-03 14:37 Szuba Piotr 501.59KB
{format} Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2023-03-09 11:27 Szuba Piotr 406.63KB
{format} Uchwała Nr LXIV/514/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr02] [DUWO.2023.900]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2023-03-03 15:34 Szuba Piotr 1.92MB
{format} Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2023-03-12 12:34 Szuba Piotr 393.74KB
{format} Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2023-03-20 10:04 Szuba Piotr 397.62KB
{format} Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2023-03-20 16:59 Szuba Piotr 604.72KB
{format} Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr18]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2023-05-10 20:51 Szuba Piotr 207.52KB
{format} Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2023-05-11 16:53 Szuba Piotr 308.35KB
{format} Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr20]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2023-05-15 12:38 Szuba Piotr 462.88KB
{format} Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2023-05-23 15:23 Szuba Piotr 633.99KB
{format} Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2022 r. [Rb-50 (K1), Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S (K1), Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST (K1), Rb-UZ, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2023-05-11 16:51 Szuba Piotr 4.88MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2022 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2023-04-03 17:47 Szuba Piotr 125.42KB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2022 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2023-03-31 16:45 Szuba Piotr 18.38KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2022 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2023-03-31 16:46 Szuba Piotr 49.77KB
{format} Uchwała Nr LXV/518/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr03] [DUWO.2023.1308]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2023-04-06 10:31 Szuba Piotr 2.39MB
{format} Zarządzenie Nr 79/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2023-06-02 17:17 Szuba Piotr 690.75KB
{format} Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr24]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
2023-06-05 16:00 Szuba Piotr 343.1KB
{format} Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2022 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2023.1347]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2023-03-31 16:47 Szuba Piotr 9.65MB
{format} Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2022 rok [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2023-04-05 09:47 Szuba Piotr 0.96MB
{format} Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2022 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2023-04-13 17:28 Szuba Piotr 1.7MB
{format} Zarządzenie Nr 91/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr25]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2023-06-26 16:04 Szuba Piotr 330.65KB
{format} Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2023-07-03 11:04 Szuba Piotr 477.21KB
{format} Uchwała Nr 129/2023 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2022 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2023-05-06 12:56 Szuba Piotr 316.47KB
{format} Uchwała Nr LXVI/529/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr04] [DUWO.2023.1648]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2023-05-06 12:04 Szuba Piotr 2.38MB
{format} Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr28]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2023-07-04 16:18 Szuba Piotr 680.68KB
{format} Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr29]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2023-07-06 13:57 Szuba Piotr 310.84KB
{format} Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr30]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2023-08-01 11:57 Szuba Piotr 708.76KB
{format} Zarządzenie Nr 115/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr31]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2023-08-02 10:12 Szuba Piotr 412.03KB
{format} Uchwała Nr LXVII/533/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 5 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr05] [DUWO.2023.1686]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2023-05-27 03:53 Szuba Piotr 1.88MB
{format} Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr33]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
2023-08-02 14:17 Szuba Piotr 465.3KB
{format} Zarządzenie Nr 129/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr34]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
2023-08-04 10:53 Szuba Piotr 403.3KB
{format} Zarządzenie Nr 130/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr35]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2023-08-07 12:37 Szuba Piotr 330.31KB
{format} Zarządzenie Nr 131/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr36]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2023-08-14 12:35 Szuba Piotr 498.47KB
{format} Zarządzenie Nr 132/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr37]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2023-08-14 15:40 Szuba Piotr 445.57KB
{format} Zarządzenie Nr 133/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr38]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
2023-08-16 12:23 Szuba Piotr 452.71KB
{format} Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr39]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
2023-08-17 15:40 Szuba Piotr 482.47KB
{format} Informacja o wykonaniu budżetu gminy Strzelce Opolskie za I kw. 2023 r. - część opisowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2023-05-26 19:43 Szuba Piotr 600.78KB
{format} Informacja o wykonaniu budżetu gminy Strzelce Opolskie za I kw. 2023 r. - sprawozdania budżetowe [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS (K1), Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2023-05-11 16:45 Szuba Piotr 4.42MB
{format} Uchwała Nr 204/2023 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2023-05-26 20:33 Szuba Piotr 404.42KB
{format} Zarządzenie Nr 137/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr40]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2023-08-18 13:13 Szuba Piotr 505.93KB
{format} Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr42]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
2023-08-21 10:59 Szuba Piotr 325.06KB
{format} Zarządzenie Nr 144/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr43]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
2023-08-21 14:43 Szuba Piotr 487KB
{format} Zarządzenie Nr 145/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr44]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
2023-08-22 11:44 Szuba Piotr 293.56KB
{format} Zarządzenie Nr 160/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr45]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
2023-08-23 13:44 Szuba Piotr 655.17KB
{format} Zarządzenie Nr 161/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr46]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
2023-08-24 16:37 Szuba Piotr 433.85KB
{format} Zarządzenie Nr 162/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr47]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2023-08-25 13:57 Szuba Piotr 738.17KB
{format} Zarządzenie Nr 163/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr48]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2023-08-28 22:59 Szuba Piotr 0.99MB
{format} Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr50]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2023-08-30 04:48 Szuba Piotr 431.48KB
{format} Zarządzenie Nr 186/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr51]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2023-08-31 13:58 Szuba Piotr 518.49KB
{format} Zarządzenie Nr 187/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr52]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
2023-09-04 13:45 Szuba Piotr 382.86KB
{format} Zarządzenie Nr 188/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr53]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
2023-09-05 15:39 Szuba Piotr 490.21KB
{format} Zarządzenie Nr 190/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr54]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2023-09-06 13:27 Szuba Piotr 406.11KB
{format} Zarządzenie Nr 192/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr55]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
2023-09-06 17:37 Szuba Piotr 398.09KB
{format} Zarządzenie Nr 196/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr56]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2023-09-08 14:53 Szuba Piotr 331.33KB
{format} Uchwała Nr LXXI/572/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
2023-08-02 10:18 Szuba Piotr 24.7KB
{format} Uchwała Nr LXXI/573/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr08] [DUWO.2023.2417]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
2023-08-03 16:22 Szuba Piotr 3.31MB
{format} Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr58]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2023-09-11 09:29 Szuba Piotr 483.33KB
{format} Zarządzenie Nr 199/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr59]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
2023-10-02 13:08 Szuba Piotr 707.38KB
{format} Zarządzenie Nr 200/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr60]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2023-10-03 15:25 Szuba Piotr 408.56KB
{format} Zarządzenie Nr 210/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr61]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2023-10-04 13:24 Szuba Piotr 435.39KB
{format} Zarządzenie Nr 211/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr62]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
2023-10-05 12:59 Szuba Piotr 485.09KB
{format} Zarządzenie Nr 212/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr63]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
2023-10-06 13:21 Szuba Piotr 147.86KB
{format} Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr64]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2023-10-09 14:32 Szuba Piotr 459.69KB
{format} Zarządzenie Nr 215/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr65]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2023-10-17 11:22 Szuba Piotr 744.98KB
{format} Informacja o wykonaniu budżetu gminy Strzelce Opolskie za II kw. 2023 r. + informacja o kształtowaniu się WPF - część opisowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2023-08-17 11:08 Szuba Piotr 708.94KB
{format} Informacja o wykonaniu budżetu gminy Strzelce Opolskie za II kw. 2023 r. - sprawozdania budżetowe [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2023-08-15 15:32 Szuba Piotr 4.46MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2023 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2023-08-15 21:51 Szuba Piotr 125.5KB
{format} Uchwała Nr 271/2023 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2023-08-17 12:31 Szuba Piotr 295.88KB
{format} Zarządzenie Nr 217/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr66]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2023-10-19 17:26 Szuba Piotr 303.49KB
{format} Zarządzenie Nr 225/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr67]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2023-10-20 14:28 Szuba Piotr 397.84KB
{format} Zarządzenie Nr 227/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr68]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2023-10-23 18:03 Szuba Piotr 504.36KB
{format} Zarządzenie Nr 228/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr69]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
2023-10-24 15:09 Szuba Piotr 617.41KB
{format} Zarządzenie Nr 229/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr70]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2023-10-26 13:36 Szuba Piotr 388.1KB
{format} Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr71]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2023-10-26 18:06 Szuba Piotr 425.59KB
{format} Zarządzenie Nr 232/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr72]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2023-10-27 17:54 Szuba Piotr 622.96KB
{format} Zarządzenie Nr 239/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr73]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
2023-10-29 12:17 Szuba Piotr 545.92KB
{format} Zarządzenie Nr 244/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr74]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2023-10-30 15:23 Szuba Piotr 331.22KB
{format} Zarządzenie Nr 246/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr75]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2023-10-31 12:23 Szuba Piotr 410.58KB
{format} Uchwała Nr LXXII/581/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr09] [DUWO.2023.2948]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2023-10-04 16:29 Szuba Piotr 3.57MB
{format} Zarządzenie Nr 248/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr77]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
2023-11-02 14:14 Szuba Piotr 0.92MB
{format} Zarządzenie Nr 249/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr78]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2023-11-03 13:39 Szuba Piotr 610.05KB
{format} Zarządzenie Nr 250/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr79]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
2023-11-03 17:54 Szuba Piotr 530.29KB
{format} Zarządzenie Nr 256/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr80]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2023-11-06 15:56 Szuba Piotr 485.97KB
{format} Zarządzenie Nr 257/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr81]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2023-11-07 15:50 Szuba Piotr 607.41KB
{format} Zarządzenie Nr 258/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr82]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
2023-11-09 18:28 Szuba Piotr 450.97KB
{format} Zarządzenie Nr 259/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr83]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2023-11-13 18:31 Szuba Piotr 756.28KB
{format} Zarządzenie Nr 260/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 października 2023 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr84]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2023-11-14 18:25 Szuba Piotr 146.92KB
{format} Zarządzenie Nr 261/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr85]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2023-10-24 17:51 Szuba Piotr 478.78KB
{format} Zarządzenie Nr 266/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr86]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2023-10-25 10:37 Szuba Piotr 496.68KB
{format} Uchwała Nr LXXIII/591/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr10] [DUWO.2023.3262]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2023-11-12 08:19 Szuba Piotr 3.16MB
{format} Zarządzenie Nr 269/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr88]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
2023-10-30 17:50 Szuba Piotr 604.51KB
{format} Zarządzenie Nr 270/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr89]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2023-10-31 17:03 Szuba Piotr 659.15KB
{format} Zarządzenie Nr 286/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr90]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2023-11-02 17:32 Szuba Piotr 545.58KB
{format} Zarządzenie Nr 293/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr91]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2023-11-20 14:38 Szuba Piotr 548.78KB
{format} Zarządzenie Nr 294/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr92]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2023-11-21 15:34 Szuba Piotr 879.56KB
{format} Zarządzenie Nr 298/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr93]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2023-11-27 17:34 Szuba Piotr 406.3KB
{format} Zarządzenie Nr 299/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr94]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2023-12-01 16:39 Szuba Piotr 790.15KB
{format} Zarządzenie Nr 300/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr95]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2023-12-05 17:58 Szuba Piotr 416.29KB
{format} Zarządzenie Nr 301/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr96]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2023-12-11 10:38 Szuba Piotr 402.58KB
{format} Uchwała Nr LXXIV/606/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr11] [DUWO.2023.3679]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2023-12-10 11:19 Szuba Piotr 2.51MB
{format} Zarządzenie Nr 303/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr98]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2023-12-11 13:58 Szuba Piotr 462.14KB
{format} Zarządzenie Nr 304/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr99]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2023-12-14 17:29 Szuba Piotr 1.02MB
{format} Zarządzenie Nr 308/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr100]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2023-12-21 17:09 Szuba Piotr 421.41KB
{format} Zarządzenie Nr 318/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr101]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2023-12-28 04:09 Szuba Piotr 468.21KB
{format} Zarządzenie Nr 319/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr102]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2023-12-28 17:28 Szuba Piotr 1.33MB
{format} Zarządzenie Nr 320/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr103]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2024-01-03 14:53 Szuba Piotr 536.84KB
{format} Zarządzenie Nr 321/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr104]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2024-01-04 13:49 Szuba Piotr 588.23KB
{format} Zarządzenie Nr 329/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr105]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2024-01-05 13:19 Szuba Piotr 914.77KB
{format} Uchwała Nr LXXV/614/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2023 rok [ZmNr12] [DUWO.2023.3989]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2024-01-10 17:35 Szuba Piotr 1.98MB
{format} Zarządzenie Nr 332/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr107]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2024-01-08 16:12 Szuba Piotr 0.95MB
{format} Zarządzenie Nr 333/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr108]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2024-01-09 16:17 Szuba Piotr 414.54KB
{format} Zarządzenie Nr 335/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. [ZmNr109]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2024-01-10 16:14 Szuba Piotr 671.13KB
{format} Uchwała Nr LXXVI/625/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2024-01-09 17:54 Szuba Piotr 132.12KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2023 r. [Stan na dzień: 31.12.2023 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
2024-01-10 16:16 Szuba Piotr 54.48KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2023

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1874