BIP
Informacje dot. budżetu 2022 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2022

Kategoria: Powiązane pliki [ 89 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2022-01-15 11:07 Szuba Piotr 1.89MB
{format} Uchwała Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [DUWO.2022.38]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
2022-01-15 11:12 Szuba Piotr 5.43MB
{format} Zarządzenie Nr 252/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2022-01-15 12:33 Szuba Piotr 361.31KB
{format} Uchwała Nr XLVII/385/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2022-01-15 11:16 Szuba Piotr 1.58MB
{format} Plany finansowe na 2022 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2022 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
2022-01-16 10:09 Szuba Piotr 480.87KB
{format} Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2022-02-09 10:48 Szuba Piotr 371.31KB
{format} Uchwała Nr 697/2021 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2022-01-28 14:20 Szuba Piotr 285.62KB
{format} Uchwała Nr 719/2021 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2022-01-28 14:33 Szuba Piotr 271.72KB
{format} Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2022-02-18 14:28 Szuba Piotr 363.14KB
{format} Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2022-03-06 20:24 Szuba Piotr 385.73KB
{format} Uchwała Nr XLIX/396/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr01] [DUWO.2022.690]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2022-03-05 11:08 Szuba Piotr 1.25MB
{format} Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2022 [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2022-03-05 19:31 Szuba Piotr 1.17MB
{format} Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2022-03-14 21:15 Szuba Piotr 331.93KB
{format} Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2022-04-05 13:53 Szuba Piotr 672.77KB
{format} Uchwała Nr L/408/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr02] [DUWO.2022.1161]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2022-04-16 10:25 Szuba Piotr 1.51MB
{format} Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2022-04-12 10:50 Szuba Piotr 361.4KB
{format} Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2022-04-19 16:21 Szuba Piotr 424.46KB
{format} Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2022-04-20 15:34 Szuba Piotr 405.33KB
{format} Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2022-05-11 15:46 Szuba Piotr 726.43KB
{format} Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2022-05-16 11:55 Szuba Piotr 329.47KB
{format} Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2022-05-16 18:11 Szuba Piotr 344.15KB
{format} Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2022-05-26 11:50 Szuba Piotr 476.24KB
{format} Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2022-06-07 14:52 Szuba Piotr 378.85KB
{format} Uchwała Nr LI/416/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr03] [DUWO.2022.1411]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2022-05-07 09:21 Szuba Piotr 475.93KB
{format} Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2021 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2022.1460]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2022-05-07 09:31 Szuba Piotr 10.3MB
{format} Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2021 rok [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2022-06-08 10:22 Szuba Piotr 801.91KB
{format} Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2022-06-21 12:09 Szuba Piotr 317.8KB
{format} Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2021 r. [B-Jed (K1), F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2022-05-07 09:17 Szuba Piotr 1.71MB
{format} Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2022-06-24 16:35 Szuba Piotr 170.88KB
{format} Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr18]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2022-07-23 11:54 Szuba Piotr 364.21KB
{format} Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2022-07-23 13:44 Szuba Piotr 539.9KB
{format} Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr20]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2022-07-31 17:38 Szuba Piotr 561.39KB
{format} Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2022-08-05 09:23 Szuba Piotr 382.27KB
{format} Uchwała Nr 122/2022 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2021 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2022-06-08 10:13 Szuba Piotr 290KB
{format} Uchwała Nr LII/423/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr04] [DUWO.2022.1659]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2022-07-13 11:15 Szuba Piotr 1.42MB
{format} Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2022-08-10 14:34 Szuba Piotr 499.87KB
{format} Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr24]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2022-08-11 16:34 Szuba Piotr 303.64KB
{format} Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr25]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2022-08-16 15:36 Szuba Piotr 291.8KB
{format} Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2022-08-17 15:28 Szuba Piotr 421.34KB
{format} Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr27]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2022-08-18 16:08 Szuba Piotr 314.49KB
{format} Uchwała Nr 215/2022 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2022-06-21 12:19 Szuba Piotr 243.9KB
{format} Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr28]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2022-08-22 10:31 Szuba Piotr 469.71KB
{format} Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr29]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2022-10-05 14:47 Szuba Piotr 0.97MB
{format} Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr30]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2022-10-06 16:17 Szuba Piotr 359.71KB
{format} Uchwała Nr LIII/425/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2022-07-13 10:48 Szuba Piotr 30.31KB
{format} Uchwała Nr LIII/426/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2022-07-13 10:56 Szuba Piotr 47.22KB
{format} Uchwała Nr LIII/427/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2022-07-13 11:29 Szuba Piotr 37.74KB
{format} Uchwała Nr LIII/428/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr05] [DUWO.2022.2010]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2022-07-13 11:21 Szuba Piotr 1.44MB
{format} Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr32]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2022-10-22 09:17 Szuba Piotr 420.66KB
{format} Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr33]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2022-10-05 14:01 Szuba Piotr 296.53KB
{format} Sprawozdania budżetowe za II kw. 2022 r. [Rb-50 (K1), Rb-27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2022-08-31 15:57 Szuba Piotr 4.08MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2022 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2022-08-05 09:19 Szuba Piotr 141.75KB
{format} Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr34]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2022-10-06 15:55 Szuba Piotr 331.79KB
{format} Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr35]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2022-10-13 14:40 Szuba Piotr 431.54KB
{format} Zarządzenie Nr 150/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr36]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2022-10-31 09:02 Szuba Piotr 362.6KB
{format} Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr37]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2022-11-02 03:53 Szuba Piotr 316.61KB
{format} Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr38]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2022-11-22 12:24 Szuba Piotr 295.65KB
{format} Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr39]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2022-12-08 13:10 Szuba Piotr 247.41KB
{format} Uchwała Nr LIV/445/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr06] [DUWO.2022.2179]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2022-08-10 14:31 Szuba Piotr 1.67MB
{format} Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr41]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2023-01-31 14:31 Szuba Piotr 827.47KB
{format} Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr42]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2023-02-02 16:23 Szuba Piotr 341.76KB
{format} Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr43]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2023-02-03 16:59 Szuba Piotr 212.48KB
{format} Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr44]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2023-02-08 14:51 Szuba Piotr 425.07KB
{format} Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr45]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2023-02-14 11:51 Szuba Piotr 175.54KB
{format} Zarządzenie Nr 173/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr46]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2023-02-27 11:53 Szuba Piotr 453.17KB
{format} Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr47]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
2023-03-02 12:16 Szuba Piotr 384.37KB
{format} Zarządzenie Nr 191/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr48]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
2023-03-06 13:22 Szuba Piotr 157.37KB
{format} Uchwała Nr 242/2022 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2022-10-02 18:04 Szuba Piotr 272.18KB
{format} Zarządzenie Nr 192/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr49]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2023-03-07 12:50 Szuba Piotr 337.58KB
{format} Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr50]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2023-03-11 14:11 Szuba Piotr 742.55KB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2022 r. [Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2022 r.] [InfoPol2022]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2022-08-31 15:54 Szuba Piotr 9.6MB
{format} Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr51]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2023-03-12 19:46 Szuba Piotr 505.07KB
{format} Zarządzenie Nr 201/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr52]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2023-03-13 13:54 Szuba Piotr 609.13KB
{format} Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr53]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2023-03-14 12:53 Szuba Piotr 331.18KB
{format} Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr54]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2023-03-15 11:11 Szuba Piotr 410.63KB
{format} Uchwała Nr 305/2022 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 26 września 2022 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2022-10-02 18:10 Szuba Piotr 296.26KB
{format} Uchwała Nr LV/451/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr07] [DUWO.2022.2777]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2022-10-13 15:00 Szuba Piotr 1.78MB
{format} Zarządzenie Nr 209/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr56]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2023-03-21 10:55 Szuba Piotr 0.91MB
{format} Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr57]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2023-03-22 10:23 Szuba Piotr 458.19KB
{format} Zarządzenie Nr 211/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr58]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2023-03-23 09:49 Szuba Piotr 490.5KB
{format} Zarządzenie Nr 228/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. [Fundusz Pomocy] [ZmNr59]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
2023-03-24 11:14 Szuba Piotr 308.13KB
{format} Uchwała Nr LVI/454/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr08] [DUWO.2022.2820]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2022-10-22 11:21 Szuba Piotr 786.1KB
{format} Zarządzenie Nr 230/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. [ZmNr61]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
2023-03-26 17:43 Szuba Piotr 489.66KB
{format} Uchwała Nr LVII/462/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr09] [DUWO.2022.3014]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2022-11-05 15:31 Szuba Piotr 1.67MB
{format} Uchwała Nr LVIII/464/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr10] [DUWO.2022.3137]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2022-12-02 16:50 Szuba Piotr 806.08KB
{format} Uchwała Nr LIX/480/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr11] [DUWO.2022.3488]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2022-12-08 14:37 Szuba Piotr 1.55MB
{format} Uchwała Nr LXI/488/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok [ZmNr13] [DUWO.2022.3790]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2023-01-02 11:39 Szuba Piotr 1.18MB
{format} Uchwała Nr LXII/495/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2023-01-02 11:42 Szuba Piotr 87.85KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. [Stan na dzień: 31.12.2022 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2023-01-16 12:13 Szuba Piotr 57.07KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2022

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1230