BIP
Informacje dot. budżetu 2015 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2015

Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 754
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 1.49MB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 608
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 2.73MB
{format} Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu... [DUWO.2015.1798]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 730
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 106.92KB
{format} Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 125.07KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 634
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 102.39KB
{format} Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy konsultacji społecznych projektu "SBO 2016" [DUWO.2015.1519]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 846.51KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2014 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 714
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 1.57MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 1.03MB
{format} Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami... [DUWO.2015.1152]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 143.09KB
{format} Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego... [zmiana] [DUWO.2015.1148]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 651
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 251.67KB
{format} Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r. [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 723
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 2.24MB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 749
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 229.32KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 619
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 226.7KB
{format} Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego... [zmiana] [DUWO.2015.703]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 299.48KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 648
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 1.13MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 733
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 1.52MB
{format} Plan wykonawczy + plany finansowe budżetu gminy na rok 2015 [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 628
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 726.13KB
{format} Uchwała budżetowa na rok 2015 + WPF [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 3.17MB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 363.99KB
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
2017-07-17 15:16 Kozołup Marek 1.24MB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2015

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2376