Informacje dot. budżetu 2012 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2012

Kategoria: Powiązane pliki [ 45 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS Strzelec Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
53.7KB
 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
244.79KB
 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki... Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
786.71KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.16MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2013-2016 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2013-2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.16MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
1.85MB
 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami... Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
731.26KB
 Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - żłobka Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - żłobka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
273.31KB
 Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
10.73KB
 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
95.33KB
 Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
10.58KB
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
327.45KB
 Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
10.51KB
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
165.44KB
 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia ratownictwa technicznego... Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia ratownictwa technicznego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
86.62KB
 Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez gminę Strzelce Opolskie pożyczki długoterminowej [zmiana] Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez gminę Strzelce Opolskie pożyczki długoterminowej [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
113.88KB
 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS Strzelec [zmiana] Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec" [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
70.39KB
 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
100.18KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.8MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.34MB
 Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
21.56KB
 Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych... Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
227.38KB
 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki... Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
73.91KB
 Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
22.04KB
 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa... [zmiana] Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
104.18KB
 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
64.55KB
 Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu... [zmiana] Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
92.7KB
 Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego... Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
84.68KB
 Uchwała w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Uchwała w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
17.78KB
 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2011 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
120.73KB
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
134.95KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2011 r.) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2011 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.04MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.45MB
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 r. funduszu sołeckiego Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 r. funduszu sołeckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
53.74KB
 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Kadłubie Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Kadłubie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
109.93KB
 Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
21.95KB
 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa... [zmiana] Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
156.82KB
 Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
21.9KB
  Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości [zmiana] Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
109.69KB
 Uchwała w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego CRWiS Strzelec z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Uchwała w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec" z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
326.07KB
 Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
21.81KB
 Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
66.77KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2012 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.22MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.11MB
 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
1.75MB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2012 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1640