BIP
Informacje dot. budżetu 2012 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2012

Kategoria: Powiązane pliki [ 45 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 627
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 53.7KB
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 616
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 244.79KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 786.71KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.16MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2013-2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 607
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.16MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 609
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 1.85MB
{format} Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 658
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 731.26KB
{format} Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - żłobka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 698
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 273.31KB
{format} Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 10.73KB
{format} Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 95.33KB
{format} Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 609
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 10.58KB
{format} Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 610
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 327.45KB
{format} Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 637
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 10.51KB
{format} Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 605
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 165.44KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia ratownictwa technicznego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 86.62KB
{format} Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez gminę Strzelce Opolskie pożyczki długoterminowej [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 607
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 113.88KB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec" [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 70.39KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 100.18KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.8MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.34MB
{format} Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 21.56KB
{format} Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 227.38KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 73.91KB
{format} Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 22.04KB
{format} Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 544
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 104.18KB
{format} Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 533
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 64.55KB
{format} Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 92.7KB
{format} Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 84.68KB
{format} Uchwała w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 17.78KB
{format} Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 120.73KB
{format} Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 134.95KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2011 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.04MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.45MB
{format} Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 r. funduszu sołeckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 536
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 53.74KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Kadłubie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 109.93KB
{format} Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 21.95KB
{format} Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 156.82KB
{format} Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 559
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 21.9KB
{format} Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 109.69KB
{format} Uchwała w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec" z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 326.07KB
{format} Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 576
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 21.81KB
{format} Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 535
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 66.77KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 572
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.22MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 597
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.11MB
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 1.75MB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2012

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2171