BIP
Informacje dot. budżetu 2019 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2019

Kategoria: Powiązane pliki [ 105 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w 2019 r. [FunSol2019]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 901
2018-08-16 12:11 Szuba Piotr 1.82MB
{format} Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie [PRAWO]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 848
2018-09-13 22:04 Szuba Piotr 26.71KB
{format} Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 987
2018-11-14 17:34 Szuba Piotr 2.07MB
{format} Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 688
2018-11-14 17:36 Szuba Piotr 132.66KB
{format} Uchwała Nr 545/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 714
2018-12-30 11:20 Szuba Piotr 875.94KB
{format} Uchwała Nr 546/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
2018-12-30 11:22 Szuba Piotr 611.49KB
{format} Uchwała Nr 547/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 704
2018-12-30 11:24 Szuba Piotr 903.23KB
{format} Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
2018-12-28 09:49 Szuba Piotr 220.29KB
{format} Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 679
2018-12-27 13:53 Szuba Piotr 0.97MB
{format} Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [DUWO.2019.123]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 732
2018-12-27 13:51 Szuba Piotr 1.4MB
{format} Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
2019-01-06 19:13 Szuba Piotr 1.23MB
{format} Plany finansowe na 2019 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 632
2019-01-02 19:32 Szuba Piotr 191.45KB
{format} Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej [Stan na dzień: 1.01.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
2018-12-22 22:46 Szuba Piotr 60.84KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [Stan na dzień: 1.01.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 632
2018-12-30 17:16 Szuba Piotr 22.75KB
{format} Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 1.01.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 735
2018-12-21 16:28 Szuba Piotr 27.79KB
{format} Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574
2019-01-27 17:47 Szuba Piotr 58.69KB
{format} Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
2019-02-04 10:15 Szuba Piotr 49.89KB
{format} Uchwała Nr 712/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 619
2019-02-11 13:59 Szuba Piotr 671.46KB
{format} Uchwała Nr 763/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
2019-02-11 14:00 Szuba Piotr 692.52KB
{format} Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 546
2019-03-04 11:32 Szuba Piotr 50.71KB
{format} Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr01] [DUWO.2019.1056]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 566
2019-03-17 10:23 Szuba Piotr 472.12KB
{format} Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 559
2019-03-04 11:37 Szuba Piotr 139.6KB
{format} Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
2019-03-07 10:53 Szuba Piotr 370.31KB
{format} Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
2019-03-17 10:29 Szuba Piotr 369.83KB
{format} Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr02] [DUWO.2019.1459]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 547
2019-04-29 16:19 Szuba Piotr 2MB
{format} Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kontynuację zadania realizowanego przez Powiat Strzelecki pn. "Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
2019-03-31 16:11 Szuba Piotr 333.64KB
{format} Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
2019-04-07 18:31 Szuba Piotr 1.19MB
{format} Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2019.1432]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 761
2019-03-31 09:19 Szuba Piotr 9.38MB
{format} Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
2019-04-10 12:03 Szuba Piotr 392.79KB
{format} Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
2019-04-29 15:26 Szuba Piotr 532.4KB
{format} Uchwała Nr 143/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
2019-04-24 09:48 Szuba Piotr 1.16MB
{format} Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
2019-04-23 22:09 Szuba Piotr 378.26KB
{format} Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
2019-04-29 15:28 Szuba Piotr 0.91MB
{format} Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 536
2019-04-29 12:40 Szuba Piotr 1.37MB
{format} Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
2019-05-05 21:46 Szuba Piotr 372.13KB
{format} Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
2019-05-13 22:21 Szuba Piotr 378.91KB
{format} Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
2019-05-26 18:51 Szuba Piotr 372.85KB
{format} Uchwała Nr 196/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
2019-06-07 15:42 Szuba Piotr 0.97MB
{format} Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
2019-06-04 16:44 Szuba Piotr 356.14KB
{format} Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
2019-06-07 12:45 Szuba Piotr 249.72KB
{format} Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr03] [DUWO.2019.2045]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
2019-06-16 19:21 Szuba Piotr 2.78MB
{format} Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
2019-06-07 12:48 Szuba Piotr 247.28KB
{format} Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
2019-06-02 22:58 Szuba Piotr 1.4MB
{format} Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
2019-06-04 16:46 Szuba Piotr 382.27KB
{format} Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 583
2019-06-05 17:14 Szuba Piotr 361.24KB
{format} Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr18]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
2019-07-08 13:23 Szuba Piotr 780.73KB
{format} Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
2019-07-08 13:32 Szuba Piotr 889.91KB
{format} Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr20]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
2019-07-08 13:36 Szuba Piotr 476.87KB
{format} Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
2019-07-21 10:27 Szuba Piotr 370.4KB
{format} Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr22]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
2019-08-07 12:34 Szuba Piotr 840.73KB
{format} Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
2019-08-07 12:39 Szuba Piotr 376.7KB
{format} Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
2019-08-07 13:25 Szuba Piotr 247.12KB
{format} Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wykazu gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów [PRAWO]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
2019-08-07 13:28 Szuba Piotr 525.79KB
{format} Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
2019-08-07 13:31 Szuba Piotr 256.13KB
{format} Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr24]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
2019-08-07 12:41 Szuba Piotr 1.41MB
{format} Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr25]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
2019-10-03 15:41 Szuba Piotr 440.84KB
{format} Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
2019-10-07 12:40 Szuba Piotr 405.89KB
{format} Sprawozdania budżetowe za II kw. 2019 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
2019-08-08 11:38 Szuba Piotr 4.39MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
2019-08-21 11:53 Szuba Piotr 450.5KB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2019 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 620
2019-08-18 18:08 Szuba Piotr 15.52KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2019 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
2019-08-18 18:10 Szuba Piotr 38.62KB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2019 r. [Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 sierpnia 2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 582
2019-08-30 15:39 Szuba Piotr 10.78MB
{format} Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr27]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
2019-10-15 12:10 Szuba Piotr 385.32KB
{format} Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr28]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2019-10-15 12:32 Szuba Piotr 383.43KB
{format} Uchwała Nr 304/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
2019-09-16 10:51 Szuba Piotr 1.13MB
{format} Uchwała Nr 371/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 września 2019 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
2019-10-04 11:00 Szuba Piotr 1.16MB
{format} Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr29]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
2019-10-15 15:14 Szuba Piotr 725.02KB
{format} Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Suchej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
2019-10-02 11:44 Szuba Piotr 295.16KB
{format} Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr30]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
2019-10-03 14:34 Szuba Piotr 1.59MB
{format} Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr31]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
2019-10-15 15:58 Szuba Piotr 901.55KB
{format} Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr32]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 611
2019-10-15 16:56 Szuba Piotr 867.6KB
{format} Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr33]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
2019-10-15 17:18 Szuba Piotr 374.52KB
{format} Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr34]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
2019-10-16 10:30 Szuba Piotr 896.58KB
{format} Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr35]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
2019-10-17 09:58 Szuba Piotr 1.19MB
{format} Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr36]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
2019-11-26 11:02 Szuba Piotr 775.16KB
{format} Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr37]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
2020-01-17 10:12 Szuba Piotr 1.5MB
{format} Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr38]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
2019-12-02 09:47 Szuba Piotr 1.24MB
{format} Uchwała Nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr06] [DUWO.2019.3495]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
2019-11-27 11:08 Szuba Piotr 2.27MB
{format} Uchwała Nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na realizację bezpośrednio przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich zadania pn.: "Zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2019-11-27 11:00 Szuba Piotr 341.81KB
{format} Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr39]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
2020-01-16 09:39 Szuba Piotr 1.58MB
{format} Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr40]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
2019-12-03 10:00 Szuba Piotr 415.88KB
{format} Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr41]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
2019-12-04 08:58 Szuba Piotr 1.5MB
{format} Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr42]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
2019-12-10 10:23 Szuba Piotr 362.34KB
{format} Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr43]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
2019-12-10 10:26 Szuba Piotr 409.29KB
{format} Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr44]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
2019-12-13 09:36 Szuba Piotr 334.93KB
{format} Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr45]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
2020-01-16 12:15 Szuba Piotr 1.44MB
{format} Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr46]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
2020-01-16 08:57 Szuba Piotr 830.49KB
{format} Uchwała Nr XVII/168/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr07] [DUWO.2020.36]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
2020-01-14 13:01 Szuba Piotr 3.05MB
{format} Uchwała Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
2019-12-30 16:24 Szuba Piotr 839.04KB
{format} Uchwała Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
2020-01-21 11:27 Szuba Piotr 235.62KB
{format} Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr47]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
2020-01-14 13:05 Szuba Piotr 1.4MB
{format} Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr48]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
2020-01-15 09:42 Szuba Piotr 0.99MB
{format} Uchwała Nr XVIII/177/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr08] [DUWO.2020.190]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
2020-01-15 11:06 Szuba Piotr 459.79KB
{format} Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr49]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
2020-01-13 09:55 Szuba Piotr 404.29KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [Stan na dzień: 31.12.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 690
2020-01-13 09:56 Szuba Piotr 33.96KB
{format} Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.12.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 744
2020-01-20 12:21 Szuba Piotr 54.13KB
{format} Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2019 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S (K1), Rb-30S (K1), Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 514
2020-03-10 13:34 Szuba Piotr 5.19MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
2020-03-06 10:38 Szuba Piotr 137.25KB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2019 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
2020-03-13 11:27 Szuba Piotr 17.24KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2019 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
2020-03-13 11:29 Szuba Piotr 48.83KB
{format} Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2020.1251]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 639
2020-04-02 13:02 Szuba Piotr 10.13MB
{format} Uchwała Nr 139/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
2020-04-21 09:16 Szuba Piotr 1.39MB
{format} Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2019 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs (K1), F-Zzf (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
2020-06-05 16:53 Szuba Piotr 3.56MB
{format} Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
2020-06-05 16:54 Szuba Piotr 1.96MB
{format} Uchwała Nr 212/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
2020-07-24 17:07 Szuba Piotr 1.15MB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2019

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4005