Informacje dot. budżetu 2019 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2019

Kategoria: Powiązane pliki [ 105 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w 2019 r. [FunSol2019] Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w 2019 r. [FunSol2019]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
2018-08-16 12:11
Szuba Piotr
1.82MB
Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie [PRAWO] Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie [PRAWO]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
2018-09-13 22:04
Szuba Piotr
26.71KB
Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 [wersja elektroniczna] Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
2018-11-14 17:34
Szuba Piotr
2.07MB
Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 [prezentacja] Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
2018-11-14 17:36
Szuba Piotr
132.66KB
Uchwała Nr 545/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 545/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
2018-12-30 11:20
Szuba Piotr
875.94KB
Uchwała Nr 546/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 546/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
2018-12-30 11:22
Szuba Piotr
611.49KB
Uchwała Nr 547/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 547/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
2018-12-30 11:24
Szuba Piotr
903.23KB
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS Strzelec na 2019 rok Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2018-12-28 09:49
Szuba Piotr
220.29KB
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
2018-12-27 13:53
Szuba Piotr
0.97MB
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [DUWO.2019.123] Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [DUWO.2019.123]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
2018-12-27 13:51
Szuba Piotr
1.4MB
Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2019-01-06 19:13
Szuba Piotr
1.23MB
Plany finansowe na 2019 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2019 r.] Plany finansowe na 2019 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
2019-01-02 19:32
Szuba Piotr
191.45KB
Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej [Stan na dzień: 1.01.2019 r.] Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej [Stan na dzień: 1.01.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2018-12-22 22:46
Szuba Piotr
60.84KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [Stan na dzień: 1.01.2019 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [Stan na dzień: 1.01.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
2018-12-30 17:16
Szuba Piotr
22.75KB
Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 1.01.2019 r.] Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 1.01.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
2018-12-21 16:28
Szuba Piotr
27.79KB
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr01] Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
2019-01-27 17:47
Szuba Piotr
58.69KB
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr02] Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
2019-02-04 10:15
Szuba Piotr
49.89KB
Uchwała Nr 712/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 712/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
2019-02-11 13:59
Szuba Piotr
671.46KB
Uchwała Nr 763/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 763/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
2019-02-11 14:00
Szuba Piotr
692.52KB
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr03] Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
2019-03-04 11:32
Szuba Piotr
50.71KB
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr01] [DUWO.2019.1056] Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr01] [DUWO.2019.1056]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
2019-03-17 10:23
Szuba Piotr
472.12KB
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr04] Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
2019-03-04 11:37
Szuba Piotr
139.6KB
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr05] Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
2019-03-07 10:53
Szuba Piotr
370.31KB
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr06] Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
2019-03-17 10:29
Szuba Piotr
369.83KB
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr02] [DUWO.2019.1459] Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr02] [DUWO.2019.1459]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
2019-04-29 16:19
Szuba Piotr
2MB
Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kontynuację zadania realizowanego przez Powiat Strzelecki pn. Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kontynuację zadania realizowanego przez Powiat Strzelecki pn. "Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
2019-03-31 16:11
Szuba Piotr
333.64KB
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr07] Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2019-04-07 18:31
Szuba Piotr
1.19MB
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2019.1432] Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2019.1432]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
2019-03-31 09:19
Szuba Piotr
9.38MB
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr08] Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
2019-04-10 12:03
Szuba Piotr
392.79KB
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej [ZmNr09] Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2019-04-29 15:26
Szuba Piotr
532.4KB
Uchwała Nr 143/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 143/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
2019-04-24 09:48
Szuba Piotr
1.16MB
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr10] Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
2019-04-23 22:09
Szuba Piotr
378.26KB
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr11] Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
2019-04-29 15:28
Szuba Piotr
0.91MB
Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf] Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
2019-04-29 12:40
Szuba Piotr
1.37MB
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr12] Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
2019-05-05 21:46
Szuba Piotr
372.13KB
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr13] Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2019-05-13 22:21
Szuba Piotr
378.91KB
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14] Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
2019-05-26 18:51
Szuba Piotr
372.85KB
Uchwała Nr 196/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 196/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
2019-06-07 15:42
Szuba Piotr
0.97MB
Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2019-06-04 16:44
Szuba Piotr
356.14KB
Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2018 r. Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2019-06-07 12:45
Szuba Piotr
249.72KB
Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr03] [DUWO.2019.2045] Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr03] [DUWO.2019.2045]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2019-06-16 19:21
Szuba Piotr
2.78MB
Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2019-06-07 12:48
Szuba Piotr
247.28KB
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr15] Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2019-06-02 22:58
Szuba Piotr
1.4MB
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr16] Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
2019-06-04 16:46
Szuba Piotr
382.27KB
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr17] Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
2019-06-05 17:14
Szuba Piotr
361.24KB
Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr18] Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr18]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
2019-07-08 13:23
Szuba Piotr
780.73KB
Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr19] Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
2019-07-08 13:32
Szuba Piotr
889.91KB
Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr20] Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr20]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
2019-07-08 13:36
Szuba Piotr
476.87KB
Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr21] Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
2019-07-21 10:27
Szuba Piotr
370.4KB
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr22] Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr22]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2019-08-07 12:34
Szuba Piotr
840.73KB
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr23] Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
2019-08-07 12:39
Szuba Piotr
376.7KB
Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
2019-08-07 13:25
Szuba Piotr
247.12KB
Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wykazu gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów [PRAWO] Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wykazu gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów [PRAWO]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
2019-08-07 13:28
Szuba Piotr
525.79KB
Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
2019-08-07 13:31
Szuba Piotr
256.13KB
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr24] Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr24]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2019-08-07 12:41
Szuba Piotr
1.41MB
Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr25] Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr25]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2019-10-03 15:41
Szuba Piotr
440.84KB
Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr26] Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2019-10-07 12:40
Szuba Piotr
405.89KB
Sprawozdania budżetowe za II kw. 2019 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z] Sprawozdania budżetowe za II kw. 2019 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2019-08-08 11:38
Szuba Piotr
4.39MB
Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2019 r.] Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
2019-08-21 11:53
Szuba Piotr
450.5KB
Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2019 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2019 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
2019-08-18 18:08
Szuba Piotr
15.52KB
Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2019 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2019 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2019-08-18 18:10
Szuba Piotr
38.62KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2019 r. [Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 sierpnia 2019 r.] Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2019 r. [Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 sierpnia 2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2019-08-30 15:39
Szuba Piotr
10.78MB
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr27] Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr27]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
2019-10-15 12:10
Szuba Piotr
385.32KB
Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr28] Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr28]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
2019-10-15 12:32
Szuba Piotr
383.43KB
Uchwała Nr 304/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 304/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
2019-09-16 10:51
Szuba Piotr
1.13MB
Uchwała Nr 371/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 września 2019 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 371/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 września 2019 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
2019-10-04 11:00
Szuba Piotr
1.16MB
Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr29] Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr29]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2019-10-15 15:14
Szuba Piotr
725.02KB
Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Suchej Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Suchej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2019-10-02 11:44
Szuba Piotr
295.16KB
Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr30] Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr30]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
2019-10-03 14:34
Szuba Piotr
1.59MB
Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr31] Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr31]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2019-10-15 15:58
Szuba Piotr
901.55KB
Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr32] Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr32]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2019-10-15 16:56
Szuba Piotr
867.6KB
Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr33] Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr33]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
2019-10-15 17:18
Szuba Piotr
374.52KB
Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr34] Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr34]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
2019-10-16 10:30
Szuba Piotr
896.58KB
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr35] Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr35]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
2019-10-17 09:58
Szuba Piotr
1.19MB
Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr36] Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr36]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2019-11-26 11:02
Szuba Piotr
775.16KB
Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr37] Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr37]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2020-01-17 10:12
Szuba Piotr
1.5MB
Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr38] Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr38]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2019-12-02 09:47
Szuba Piotr
1.24MB
Uchwała Nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr06] [DUWO.2019.3495] Uchwała Nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr06] [DUWO.2019.3495]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
2019-11-27 11:08
Szuba Piotr
2.27MB
Uchwała Nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na realizację bezpośrednio przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich zadania pn.: Zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania Uchwała Nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na realizację bezpośrednio przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich zadania pn.: "Zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
2019-11-27 11:00
Szuba Piotr
341.81KB
Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr39] Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr39]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2020-01-16 09:39
Szuba Piotr
1.58MB
Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr40] Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr40]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2019-12-03 10:00
Szuba Piotr
415.88KB
Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr41] Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr41]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2019-12-04 08:58
Szuba Piotr
1.5MB
Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr42] Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr42]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2019-12-10 10:23
Szuba Piotr
362.34KB
Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr43] Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr43]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2019-12-10 10:26
Szuba Piotr
409.29KB
Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr44] Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr44]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
2019-12-13 09:36
Szuba Piotr
334.93KB
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr45] Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr45]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
2020-01-16 12:15
Szuba Piotr
1.44MB
Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr46] Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr46]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
2020-01-16 08:57
Szuba Piotr
830.49KB
Uchwała Nr XVII/168/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr07] [DUWO.2020.36] Uchwała Nr XVII/168/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr07] [DUWO.2020.36]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
2020-01-14 13:01
Szuba Piotr
3.05MB
Uchwała Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Uchwała Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
2019-12-30 16:24
Szuba Piotr
839.04KB
Uchwała Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS Strzelec na 2020 rok Uchwała Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2020-01-21 11:27
Szuba Piotr
235.62KB
Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr47] Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019 [ZmNr47]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2020-01-14 13:05
Szuba Piotr
1.4MB
Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr48] Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr48]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
2020-01-15 09:42
Szuba Piotr
0.99MB
Uchwała Nr XVIII/177/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr08] [DUWO.2020.190] Uchwała Nr XVIII/177/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [ZmNr08] [DUWO.2020.190]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2020-01-15 11:06
Szuba Piotr
459.79KB
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr49] Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. [ZmNr49]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
2020-01-13 09:55
Szuba Piotr
404.29KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [Stan na dzień: 31.12.2019 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [Stan na dzień: 31.12.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
2020-01-13 09:56
Szuba Piotr
33.96KB
Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.12.2019 r.] Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.12.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
2020-01-20 12:21
Szuba Piotr
54.13KB
Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2019 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S (K1), Rb-30S (K1), Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z (K1)] Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2019 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S (K1), Rb-30S (K1), Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
2020-03-10 13:34
Szuba Piotr
5.19MB
Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2019 r.] Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2019 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
2020-03-06 10:38
Szuba Piotr
137.25KB
Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2019 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2019 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2020-03-13 11:27
Szuba Piotr
17.24KB
Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2019 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2019 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
2020-03-13 11:29
Szuba Piotr
48.83KB
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2020.1251] Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2020.1251]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
2020-04-02 13:02
Szuba Piotr
10.13MB
Uchwała Nr 139/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 139/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2020-04-21 09:16
Szuba Piotr
1.39MB
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2019 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs (K1), F-Zzf (K1)] Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2019 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs (K1), F-Zzf (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
2020-06-05 16:53
Szuba Piotr
3.56MB
Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf] Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
2020-06-05 16:54
Szuba Piotr
1.96MB
Uchwała Nr 212/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 212/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
2020-07-24 17:07
Szuba Piotr
1.15MB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2019 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2911