BIP
Informacje dot. budżetu 2014 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2014

Kategoria: Powiązane pliki [ 29 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 613
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 363.99KB
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 652
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.24MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 653
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.69MB
{format} Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 + WPF [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.71MB
{format} Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [DUWO.2014.2489]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 95.64KB
{format} Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [DUWO.2014.2488]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 634
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 69.97KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.78MB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 652
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 2.35MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki i kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 653
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 880.45KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 827
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 33.71KB
{format} Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 30.05KB
{format} Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 65.4KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 735
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 204.29KB
{format} Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis... [DUWO.2014.1675]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 683
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.04MB
{format} Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 128.43KB
{format} Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 611
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 171.1KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2013 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 622
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.64MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 630
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 2.34MB
{format} Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 r. [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 563
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 2.01MB
{format} Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 788
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 237.13KB
{format} Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec" z obowiązku wpłaty nadwyżki środków...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 335.38KB
{format} Informacja o ogłoszeniu uchwały RM w wojewódzkim dzienniku urzędowym [DUWO.2014.531]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 12.18KB
{format} Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 608
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 857.93KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 572
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.18MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 639
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.65MB
{format} Plan wykonawczy + plany finansowe budżetu gminy na rok 2014 [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 714.78KB
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.08MB
{format} Uchwała budżetowa na rok 2014 + WPF [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 3.04MB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 559
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 257.03KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2014

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2159