Informacje dot. budżetu 2014 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2014

Kategoria: Powiązane pliki [ 29 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS Strzelec Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
363.99KB
 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.24MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.69MB
 Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 + WPF [wersja elektroniczna - PDF] Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 + WPF [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.71MB
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [DUWO.2014.2489] Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [DUWO.2014.2489]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
95.64KB
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [DUWO.2014.2488] Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [DUWO.2014.2488]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
69.97KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.78MB
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. [wersja elektroniczna - PDF] Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
2.35MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki i kredytu przez gminę Strzelce Opolskie Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki i kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
880.45KB
 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca... Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
33.71KB
 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
30.05KB
 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
65.4KB
 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
204.29KB
 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis... [DUWO.2014.1675] Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis... [DUWO.2014.1675]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.04MB
 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2013 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
128.43KB
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
171.1KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2013 r.) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2013 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.64MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
2.34MB
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 r. [wersja elektroniczna - PDF] Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 r. [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
2.01MB
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
237.13KB
 Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego CRWiS Strzelec z obowiązku wpłaty nadwyżki środków... Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec" z obowiązku wpłaty nadwyżki środków...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
335.38KB
 Informacja o ogłoszeniu uchwały RM w wojewódzkim dzienniku urzędowym [DUWO.2014.531] Informacja o ogłoszeniu uchwały RM w wojewódzkim dzienniku urzędowym [DUWO.2014.531]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
12.18KB
 Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
857.93KB
  Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2014 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.18MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.65MB
 Plan wykonawczy + plany finansowe budżetu gminy na rok 2014 [wersja elektroniczna] Plan wykonawczy + plany finansowe budżetu gminy na rok 2014 [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
714.78KB
 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.08MB
 Uchwała budżetowa na rok 2014 + WPF [wersja elektroniczna] Uchwała budżetowa na rok 2014 + WPF [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
3.04MB
 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS Strzelec Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
257.03KB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2014 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1645