BIP
Informacje dot. budżetu 2018 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2018

Kategoria: Powiązane pliki [ 129 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr 569/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751
2017-12-28 09:41 Szuba Piotr 0.97MB
{format} Uchwała Nr 570/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
2017-12-28 09:44 Szuba Piotr 822.19KB
{format} Uchwała Nr 571/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 697
2017-12-28 09:46 Szuba Piotr 0.92MB
{format} Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 761
2018-01-10 09:07 Szuba Piotr 871.97KB
{format} Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 652
2018-01-10 09:13 Szuba Piotr 212.7KB
{format} Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 821
2017-12-27 16:06 Szuba Piotr 1.04MB
{format} Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [DUWO.2018.65]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 884
2017-12-27 16:07 Szuba Piotr 1.32MB
{format} Plany finansowe na 2018 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 760
2018-01-02 14:30 Szuba Piotr 193.01KB
{format} Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2018 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 1.01.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 733
2018-01-02 14:34 Szuba Piotr 73.43KB
{format} Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej [Stan na dzień: 1.01.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 677
2018-01-02 14:37 Szuba Piotr 60.26KB
{format} Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr00]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 658
2018-02-18 17:13 Szuba Piotr 781.23KB
{format} Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
2018-02-18 17:17 Szuba Piotr 49.9KB
{format} Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 622
2018-02-18 17:20 Szuba Piotr 49.16KB
{format} Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 631
2018-02-18 17:24 Szuba Piotr 49.9KB
{format} Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 675
2018-02-18 17:27 Szuba Piotr 49.09KB
{format} Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLIII/352/2018 z dnia 31.01.2018 r.] [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 630
2018-02-07 13:05 Szuba Piotr 534.6KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.01.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 674
2018-02-07 13:00 Szuba Piotr 23.64KB
{format} Uchwała Nr 709/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 671
2018-02-20 10:51 Szuba Piotr 765.33KB
{format} Uchwała Nr 14/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 721
2018-03-01 13:51 Szuba Piotr 880.3KB
{format} Uchwała Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr01] [DUWO.2018.702]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 598
2018-03-12 11:39 Szuba Piotr 449.76KB
{format} Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
2018-03-07 12:01 Szuba Piotr 168.83KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 28.02.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 638
2018-03-07 11:58 Szuba Piotr 24.16KB
{format} Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
2018-03-14 14:47 Szuba Piotr 50.72KB
{format} Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2018.1255]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 622
2018-03-28 17:20 Szuba Piotr 4.3MB
{format} Sprostowanie oczywistej omyłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
2018-04-16 16:30 Szuba Piotr 297.62KB
{format} Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
2018-04-04 16:24 Szuba Piotr 55.82KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.03.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 619
2018-04-05 13:40 Szuba Piotr 24.7KB
{format} Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2018-04-11 13:54 Szuba Piotr 59.09KB
{format} Uchwała Nr 155/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
2018-04-24 14:43 Szuba Piotr 1.19MB
{format} Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
2018-04-24 11:59 Szuba Piotr 278.81KB
{format} Uchwała Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr02] [DUWO.2018.1499]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
2018-05-15 21:08 Szuba Piotr 488.62KB
{format} Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVI/376/2018 z dnia 25.04.2018 r.] [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 638
2018-05-02 13:13 Szuba Piotr 534.97KB
{format} Uchwała Nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
2018-05-02 14:10 Szuba Piotr 314.69KB
{format} Uchwała Nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
2018-05-02 14:15 Szuba Piotr 318.82KB
{format} Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
2018-04-28 16:20 Szuba Piotr 200.75KB
{format} Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595
2018-05-02 13:18 Szuba Piotr 58.6KB
{format} Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
2018-05-04 11:11 Szuba Piotr 53.78KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.04.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 618
2018-05-04 12:10 Szuba Piotr 25.75KB
{format} Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
2018-05-15 21:13 Szuba Piotr 55.55KB
{format} Uchwała Nr 212/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 682
2018-05-24 10:21 Szuba Piotr 1.01MB
{format} Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
2018-05-29 15:43 Szuba Piotr 316.21KB
{format} Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
2018-05-27 21:16 Szuba Piotr 52.29KB
{format} Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2018-06-07 09:32 Szuba Piotr 345.62KB
{format} Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
2018-06-07 09:35 Szuba Piotr 245.71KB
{format} Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr03] [DUWO.2018.1765]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 599
2018-06-18 09:58 Szuba Piotr 423.58KB
{format} Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVII/394/2018 z dnia 30.05.2018 r.] [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
2018-06-18 10:19 Szuba Piotr 550.11KB
{format} Uchwała Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredyty długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
2018-06-07 09:38 Szuba Piotr 269.52KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.05.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
2018-06-05 08:23 Szuba Piotr 26.7KB
{format} Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
2018-06-25 17:19 Szuba Piotr 547.08KB
{format} Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr04] [DUWO.2018.2053]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
2018-07-10 11:40 Szuba Piotr 437.27KB
{format} Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVIII/404/2018 z dnia 27.06.2018 r.] [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 648
2018-07-03 12:12 Szuba Piotr 716.92KB
{format} Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Skon]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
2018-07-02 13:35 Szuba Piotr 76.46KB
{format} Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
2018-07-01 18:15 Szuba Piotr 162.88KB
{format} Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr18]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
2018-07-05 08:23 Szuba Piotr 50.98KB
{format} Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 587
2018-07-05 08:18 Szuba Piotr 845.15KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.06.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 607
2018-07-04 10:41 Szuba Piotr 27.6KB
{format} Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr20]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
2018-07-06 09:25 Szuba Piotr 30.74KB
{format} Uchwała Nr 306/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 591
2018-07-17 11:45 Szuba Piotr 0.98MB
{format} Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w 2019 r. [FunSol2019]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 726
2018-07-18 12:29 Szuba Piotr 1.82MB
{format} Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
2018-07-27 11:57 Szuba Piotr 60.59KB
{format} Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr22]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 514
2018-07-28 16:39 Szuba Piotr 59.14KB
{format} Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr05] [DUWO.2018.2269]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
2018-08-07 09:12 Szuba Piotr 417.77KB
{format} Sprawozdania budżetowe za II kw. 2018 r. [Rb-50, Rb-27S (K1), Rb-28NWS, Rb-28S (K1), Rb-30S (K1), Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 646
2018-08-30 11:33 Szuba Piotr 1.39MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
2018-10-12 12:20 Szuba Piotr 409.5KB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2018 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 638
2018-08-15 14:45 Szuba Piotr 16.22KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2018 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
2018-08-15 14:48 Szuba Piotr 38.34KB
{format} Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
2018-07-28 09:18 Szuba Piotr 135.52KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.07.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2018-08-01 09:03 Szuba Piotr 28.28KB
{format} Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr24]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
2018-08-13 10:08 Szuba Piotr 57.59KB
{format} Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr25]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
2018-08-18 11:20 Szuba Piotr 50.88KB
{format} Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
2018-08-21 11:01 Szuba Piotr 31.46KB
{format} Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr27]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
2018-08-27 09:32 Szuba Piotr 53.31KB
{format} Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr28]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 524
2018-08-29 09:16 Szuba Piotr 53.83KB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2018 r. [Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia 2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 786
2018-08-30 15:51 Szuba Piotr 3.69MB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.08.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
2018-09-05 09:55 Szuba Piotr 29.53KB
{format} Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr29]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
2018-09-07 09:02 Szuba Piotr 50.7KB
{format} Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie [PRAWO]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 524
2018-09-13 22:06 Szuba Piotr 26.71KB
{format} Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr30]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
2018-09-24 13:53 Szuba Piotr 1.17MB
{format} Uchwała Nr LI/417/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr06] [DUWO.2018.2786]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
2018-10-14 18:32 Szuba Piotr 456.57KB
{format} Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr LI/418/2018 z dnia 26.09.2018 r.] [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
2018-10-08 18:23 Szuba Piotr 543.42KB
{format} Uchwała Nr LI/427/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538
2018-10-08 18:18 Szuba Piotr 313.76KB
{format} Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr32]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
2018-09-29 19:04 Szuba Piotr 62.91KB
{format} Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr33]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
2018-11-20 08:38 Szuba Piotr 778.67KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.09.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
2018-10-11 12:46 Szuba Piotr 30.47KB
{format} Uchwała Nr 412/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 25 września 2018 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
2018-10-11 12:40 Szuba Piotr 1.13MB
{format} Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr34]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
2018-11-20 09:15 Szuba Piotr 848.98KB
{format} Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr35]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
2018-11-20 10:41 Szuba Piotr 775.87KB
{format} Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr07] [DUWO.2018.3005]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
2018-11-20 11:32 Szuba Piotr 434.83KB
{format} Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr LII/429/2018 z dnia 17.10.2018 r.] [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
2018-11-20 11:23 Szuba Piotr 561.43KB
{format} Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr37]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
2018-11-22 14:03 Szuba Piotr 823.74KB
{format} Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr38]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
2018-11-22 14:29 Szuba Piotr 1.47MB
{format} Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr39]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
2018-11-25 18:14 Szuba Piotr 0.94MB
{format} Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr40]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
2018-11-25 18:21 Szuba Piotr 1.04MB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.10.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 533
2018-11-25 18:17 Szuba Piotr 31.96KB
{format} Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr41]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
2019-02-07 10:44 Szuba Piotr 1.89MB
{format} Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej [ZmNr42]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
2018-12-02 15:26 Szuba Piotr 31.94KB
{format} Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr43]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
2019-02-07 11:03 Szuba Piotr 1.23MB
{format} Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr44]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
2018-12-04 16:31 Szuba Piotr 62.97KB
{format} Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr08] [DUWO.2018.3494]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
2018-12-17 10:39 Szuba Piotr 215.37KB
{format} Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr II/10/2018 z dnia 30.11.2018 r.] [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
2018-12-08 12:11 Szuba Piotr 592.17KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.11.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
2018-12-08 12:16 Szuba Piotr 32.61KB
{format} Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr45]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
2019-02-07 13:38 Szuba Piotr 462KB
{format} Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr46]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
2019-02-08 08:54 Szuba Piotr 1.97MB
{format} Uchwała Nr 545/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
2018-12-30 15:20 Szuba Piotr 875.94KB
{format} Uchwała Nr 546/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 503
2018-12-30 15:24 Szuba Piotr 611.49KB
{format} Uchwała Nr 547/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
2018-12-30 15:27 Szuba Piotr 903.23KB
{format} Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr09] [DUWO.2019.122]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
2019-01-10 13:52 Szuba Piotr 379.04KB
{format} Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
2018-12-28 10:02 Szuba Piotr 220.29KB
{format} Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
2018-12-28 10:04 Szuba Piotr 0.97MB
{format} Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [DUWO.2019.123]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 589
2018-12-28 10:06 Szuba Piotr 1.4MB
{format} Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr47]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
2019-02-08 10:03 Szuba Piotr 1.73MB
{format} Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr48]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
2019-02-08 11:03 Szuba Piotr 28.9KB
{format} Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr49]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
2019-02-08 11:42 Szuba Piotr 2.05MB
{format} Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr50]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
2019-02-08 13:48 Szuba Piotr 619.23KB
{format} Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr51]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
2019-02-11 12:51 Szuba Piotr 357.03KB
{format} Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr10] [DUWO.2019.276]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
2019-02-07 09:49 Szuba Piotr 215.53KB
{format} Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
2019-01-06 19:15 Szuba Piotr 1.23MB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.12.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
2019-02-11 12:54 Szuba Piotr 33.75KB
{format} Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2018 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.12.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 741
2019-03-24 22:47 Szuba Piotr 70.99KB
{format} Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2018 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S (K1), Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS (K1), Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
2019-03-24 22:46 Szuba Piotr 5.18MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
2019-03-08 11:50 Szuba Piotr 430KB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2018 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
2019-03-19 16:28 Szuba Piotr 16.47KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2018 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
2019-03-19 16:30 Szuba Piotr 44.35KB
{format} Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2019.1432]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 546
2019-03-31 09:22 Szuba Piotr 9.38MB
{format} Uchwała Nr 143/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
2019-04-24 09:49 Szuba Piotr 1.16MB
{format} Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
2019-04-29 12:42 Szuba Piotr 1.37MB
{format} Uchwała Nr 196/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
2019-06-07 15:39 Szuba Piotr 0.97MB
{format} Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
2019-06-04 16:42 Szuba Piotr 356.14KB
{format} Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
2019-06-07 12:42 Szuba Piotr 249.72KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2018

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4959