Informacje dot. budżetu 2018 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2018

Kategoria: Powiązane pliki [ 129 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Uchwała Nr 569/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 569/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 475
2017-12-28 09:41
Szuba Piotr
0.97MB
Uchwała Nr 570/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 570/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
2017-12-28 09:44
Szuba Piotr
822.19KB
Uchwała Nr 571/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 571/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
2017-12-28 09:46
Szuba Piotr
0.92MB
Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
2018-01-10 09:07
Szuba Piotr
871.97KB
Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS Strzelec na 2018 rok Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
2018-01-10 09:13
Szuba Piotr
212.7KB
Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 489
2017-12-27 16:06
Szuba Piotr
1.04MB
Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [DUWO.2018.65] Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [DUWO.2018.65]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
2017-12-27 16:07
Szuba Piotr
1.32MB
Plany finansowe na 2018 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2018 r.] Plany finansowe na 2018 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 535
2018-01-02 14:30
Szuba Piotr
193.01KB
Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2018 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 1.01.2018 r.] Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2018 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 1.01.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
2018-01-02 14:34
Szuba Piotr
73.43KB
Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej [Stan na dzień: 1.01.2018 r.] Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej [Stan na dzień: 1.01.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
2018-01-02 14:37
Szuba Piotr
60.26KB
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr00] Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr00]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
2018-02-18 17:13
Szuba Piotr
781.23KB
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr01] Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
2018-02-18 17:17
Szuba Piotr
49.9KB
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr02] Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
2018-02-18 17:20
Szuba Piotr
49.16KB
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03] Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
2018-02-18 17:24
Szuba Piotr
49.9KB
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr04] Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2018-02-18 17:27
Szuba Piotr
49.09KB
Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLIII/352/2018 z dnia 31.01.2018 r.] [ZmNr01] Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLIII/352/2018 z dnia 31.01.2018 r.] [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
2018-02-07 13:05
Szuba Piotr
534.6KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.01.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.01.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
2018-02-07 13:00
Szuba Piotr
23.64KB
Uchwała Nr 709/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 709/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
2018-02-20 10:51
Szuba Piotr
765.33KB
Uchwała Nr 14/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 14/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
2018-03-01 13:51
Szuba Piotr
880.3KB
Uchwała Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr01] [DUWO.2018.702] Uchwała Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr01] [DUWO.2018.702]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
2018-03-12 11:39
Szuba Piotr
449.76KB
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr05] Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2018-03-07 12:01
Szuba Piotr
168.83KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 28.02.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 28.02.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
2018-03-07 11:58
Szuba Piotr
24.16KB
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr06] Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
2018-03-14 14:47
Szuba Piotr
50.72KB
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2018.1255] Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2018.1255]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
2018-03-28 17:20
Szuba Piotr
4.3MB
Sprostowanie oczywistej omyłki Sprostowanie oczywistej omyłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2018-04-16 16:30
Szuba Piotr
297.62KB
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr07] Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
2018-04-04 16:24
Szuba Piotr
55.82KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.03.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.03.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
2018-04-05 13:40
Szuba Piotr
24.7KB
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr08] Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
2018-04-11 13:54
Szuba Piotr
59.09KB
Uchwała Nr 155/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 155/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
2018-04-24 14:43
Szuba Piotr
1.19MB
Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Rzs, F-Zzf] Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2018-04-24 11:59
Szuba Piotr
278.81KB
Uchwała Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr02] [DUWO.2018.1499] Uchwała Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr02] [DUWO.2018.1499]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
2018-05-15 21:08
Szuba Piotr
488.62KB
Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVI/376/2018 z dnia 25.04.2018 r.] [ZmNr02] Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVI/376/2018 z dnia 25.04.2018 r.] [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
2018-05-02 13:13
Szuba Piotr
534.97KB
Uchwała Nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej Uchwała Nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
2018-05-02 14:10
Szuba Piotr
314.69KB
Uchwała Nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica  - granica województwa - (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa” Uchwała Nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2018-05-02 14:15
Szuba Piotr
318.82KB
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr09] Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
2018-04-28 16:20
Szuba Piotr
200.75KB
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr10] Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2018-05-02 13:18
Szuba Piotr
58.6KB
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr11] Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
2018-05-04 11:11
Szuba Piotr
53.78KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.04.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.04.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
2018-05-04 12:10
Szuba Piotr
25.75KB
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr12] Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2018-05-15 21:13
Szuba Piotr
55.55KB
Uchwała Nr 212/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 212/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
2018-05-24 10:21
Szuba Piotr
1.01MB
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr13] Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
2018-05-29 15:43
Szuba Piotr
316.21KB
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14] Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
2018-05-27 21:16
Szuba Piotr
52.29KB
Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
2018-06-07 09:32
Szuba Piotr
345.62KB
Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2017 r. Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
2018-06-07 09:35
Szuba Piotr
245.71KB
Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr03] [DUWO.2018.1765] Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr03] [DUWO.2018.1765]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
2018-06-18 09:58
Szuba Piotr
423.58KB
Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVII/394/2018 z dnia 30.05.2018 r.] [ZmNr03] Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVII/394/2018 z dnia 30.05.2018 r.] [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2018-06-18 10:19
Szuba Piotr
550.11KB
Uchwała Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredyty długoterminowego Uchwała Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredyty długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
2018-06-07 09:38
Szuba Piotr
269.52KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.05.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.05.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
2018-06-05 08:23
Szuba Piotr
26.7KB
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr16] Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
2018-06-25 17:19
Szuba Piotr
547.08KB
Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr04] [DUWO.2018.2053] Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr04] [DUWO.2018.2053]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
2018-07-10 11:40
Szuba Piotr
437.27KB
Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVIII/404/2018 z dnia 27.06.2018 r.] [ZmNr04] Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr XLVIII/404/2018 z dnia 27.06.2018 r.] [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
2018-07-03 12:12
Szuba Piotr
716.92KB
Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Skon] Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Skon]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
2018-07-02 13:35
Szuba Piotr
76.46KB
Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr17] Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
2018-07-01 18:15
Szuba Piotr
162.88KB
Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr18] Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr18]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
2018-07-05 08:23
Szuba Piotr
50.98KB
Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr19] Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2018-07-05 08:18
Szuba Piotr
845.15KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.06.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.06.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
2018-07-04 10:41
Szuba Piotr
27.6KB
Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr20] Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr20]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
2018-07-06 09:25
Szuba Piotr
30.74KB
Uchwała Nr 306/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 306/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
2018-07-17 11:45
Szuba Piotr
0.98MB
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w 2019 r. [FunSol2019] Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w 2019 r. [FunSol2019]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
2018-07-18 12:29
Szuba Piotr
1.82MB
Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr21] Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
2018-07-27 11:57
Szuba Piotr
60.59KB
Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr22] Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr22]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
2018-07-28 16:39
Szuba Piotr
59.14KB
Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr05] [DUWO.2018.2269] Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr05] [DUWO.2018.2269]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
2018-08-07 09:12
Szuba Piotr
417.77KB
Sprawozdania budżetowe za II kw. 2018 r. [Rb-50, Rb-27S (K1), Rb-28NWS, Rb-28S (K1), Rb-30S (K1), Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z] Sprawozdania budżetowe za II kw. 2018 r. [Rb-50, Rb-27S (K1), Rb-28NWS, Rb-28S (K1), Rb-30S (K1), Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
2018-08-30 11:33
Szuba Piotr
1.39MB
Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2018 r.] Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
2018-10-12 12:20
Szuba Piotr
409.5KB
Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2018 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2018 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
2018-08-15 14:45
Szuba Piotr
16.22KB
Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2018 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2018 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
2018-08-15 14:48
Szuba Piotr
38.34KB
Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr23] Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
2018-07-28 09:18
Szuba Piotr
135.52KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.07.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.07.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
2018-08-01 09:03
Szuba Piotr
28.28KB
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr24] Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr24]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
2018-08-13 10:08
Szuba Piotr
57.59KB
Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr25] Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr25]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
2018-08-18 11:20
Szuba Piotr
50.88KB
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr26] Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
2018-08-21 11:01
Szuba Piotr
31.46KB
Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr27] Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr27]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
2018-08-27 09:32
Szuba Piotr
53.31KB
Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr28] Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr28]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
2018-08-29 09:16
Szuba Piotr
53.83KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2018 r. [Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia 2018 r.] Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2018 r. [Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia 2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
2018-08-30 15:51
Szuba Piotr
3.69MB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.08.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.08.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
2018-09-05 09:55
Szuba Piotr
29.53KB
Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr29] Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr29]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
2018-09-07 09:02
Szuba Piotr
50.7KB
Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie [PRAWO] Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie [PRAWO]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
2018-09-13 22:06
Szuba Piotr
26.71KB
Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr30] Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr30]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
2018-09-24 13:53
Szuba Piotr
1.17MB
Uchwała Nr LI/417/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr06] [DUWO.2018.2786] Uchwała Nr LI/417/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr06] [DUWO.2018.2786]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
2018-10-14 18:32
Szuba Piotr
456.57KB
Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr LI/418/2018 z dnia 26.09.2018 r.] [ZmNr05] Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr LI/418/2018 z dnia 26.09.2018 r.] [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
2018-10-08 18:23
Szuba Piotr
543.42KB
Uchwała Nr LI/427/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich Uchwała Nr LI/427/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
2018-10-08 18:18
Szuba Piotr
313.76KB
Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr32] Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr32]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
2018-09-29 19:04
Szuba Piotr
62.91KB
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr33] Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr33]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
2018-11-20 08:38
Szuba Piotr
778.67KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.09.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.09.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
2018-10-11 12:46
Szuba Piotr
30.47KB
Uchwała Nr 412/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 25 września 2018 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 412/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 25 września 2018 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
2018-10-11 12:40
Szuba Piotr
1.13MB
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr34] Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr34]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
2018-11-20 09:15
Szuba Piotr
848.98KB
Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr35] Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr35]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
2018-11-20 10:41
Szuba Piotr
775.87KB
Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr07] [DUWO.2018.3005] Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr07] [DUWO.2018.3005]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2018-11-20 11:32
Szuba Piotr
434.83KB
Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr LII/429/2018 z dnia 17.10.2018 r.] [ZmNr06] Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr LII/429/2018 z dnia 17.10.2018 r.] [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
2018-11-20 11:23
Szuba Piotr
561.43KB
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr37] Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr37]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
2018-11-22 14:03
Szuba Piotr
823.74KB
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr38] Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr38]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
2018-11-22 14:29
Szuba Piotr
1.47MB
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr39] Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr39]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
2018-11-25 18:14
Szuba Piotr
0.94MB
Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr40] Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr40]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2018-11-25 18:21
Szuba Piotr
1.04MB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.10.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.10.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
2018-11-25 18:17
Szuba Piotr
31.96KB
Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr41] Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr41]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2019-02-07 10:44
Szuba Piotr
1.89MB
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej [ZmNr42] Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej [ZmNr42]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
2018-12-02 15:26
Szuba Piotr
31.94KB
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr43] Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr43]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
2019-02-07 11:03
Szuba Piotr
1.23MB
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr44] Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr44]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
2018-12-04 16:31
Szuba Piotr
62.97KB
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr08] [DUWO.2018.3494] Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr08] [DUWO.2018.3494]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
2018-12-17 10:39
Szuba Piotr
215.37KB
Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr II/10/2018 z dnia 30.11.2018 r.] [ZmNr07] Zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [URMSO Nr II/10/2018 z dnia 30.11.2018 r.] [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
2018-12-08 12:11
Szuba Piotr
592.17KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.11.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 30.11.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
2018-12-08 12:16
Szuba Piotr
32.61KB
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr45] Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr45]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
2019-02-07 13:38
Szuba Piotr
462KB
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr46] Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr46]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
2019-02-08 08:54
Szuba Piotr
1.97MB
Uchwała Nr 545/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 545/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
2018-12-30 15:20
Szuba Piotr
875.94KB
Uchwała Nr 546/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 546/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
2018-12-30 15:24
Szuba Piotr
611.49KB
Uchwała Nr 547/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 547/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2018-12-30 15:27
Szuba Piotr
903.23KB
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr09] [DUWO.2019.122] Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr09] [DUWO.2019.122]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
2019-01-10 13:52
Szuba Piotr
379.04KB
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS Strzelec na 2019 rok Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
2018-12-28 10:02
Szuba Piotr
220.29KB
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2018-12-28 10:04
Szuba Piotr
0.97MB
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [DUWO.2019.123] Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok [DUWO.2019.123]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2018-12-28 10:06
Szuba Piotr
1.4MB
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr47] Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 [ZmNr47]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
2019-02-08 10:03
Szuba Piotr
1.73MB
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr48] Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr48]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
2019-02-08 11:03
Szuba Piotr
28.9KB
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr49] Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr49]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
2019-02-08 11:42
Szuba Piotr
2.05MB
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr50] Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr50]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
2019-02-08 13:48
Szuba Piotr
619.23KB
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr51] Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. [ZmNr51]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
2019-02-11 12:51
Szuba Piotr
357.03KB
Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr10] [DUWO.2019.276] Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [ZmNr10] [DUWO.2019.276]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
2019-02-07 09:49
Szuba Piotr
215.53KB
Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
2019-01-06 19:15
Szuba Piotr
1.23MB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.12.2018 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [Stan na dzień: 31.12.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
2019-02-11 12:54
Szuba Piotr
33.75KB
Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2018 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.12.2018 r.] Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2018 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.12.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
2019-03-24 22:47
Szuba Piotr
70.99KB
Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2018 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S (K1), Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS (K1), Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z (K1)] Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2018 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S (K1), Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS (K1), Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
2019-03-24 22:46
Szuba Piotr
5.18MB
Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2018 r.] Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2018 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
2019-03-08 11:50
Szuba Piotr
430KB
Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2018 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2018 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
2019-03-19 16:28
Szuba Piotr
16.47KB
Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2018 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2018 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
2019-03-19 16:30
Szuba Piotr
44.35KB
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2019.1432] Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2019.1432]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
2019-03-31 09:22
Szuba Piotr
9.38MB
Uchwała Nr 143/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 143/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
2019-04-24 09:49
Szuba Piotr
1.16MB
Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf] Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2018 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
2019-04-29 12:42
Szuba Piotr
1.37MB
Uchwała Nr 196/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 196/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2019-06-07 15:39
Szuba Piotr
0.97MB
Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
2019-06-04 16:42
Szuba Piotr
356.14KB
Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2018 r. Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
2019-06-07 12:42
Szuba Piotr
249.72KB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2018 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3924