BIP
Informacje dot. budżetu 2013 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2013

Kategoria: Powiązane pliki [ 35 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 692
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.08MB
{format} Informacja o ogłoszeniu uchwały RM w wojewódzkim dzienniku urzędowym [DUWO.2013.2954]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 617
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 14.46KB
{format} Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 646
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 342.81KB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 257.03KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 661
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.18MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.91MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2014-2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 744
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.72MB
{format} Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 708
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 336.26KB
{format} Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 635
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 251.2KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 705
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.38MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 2.49MB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 630
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 363.08KB
{format} Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 653
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 314.11KB
{format} Uchwała w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 676
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 347.11KB
{format} Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Gminy Strzelce Opolskie na rzecz samorządowej...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 344.14KB
{format} Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 612
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 292.21KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Suchej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 371.56KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 386.59KB
{format} Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 705.88KB
{format} Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 587
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 414.19KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2012 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 594
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 2.03MB
{format} Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 359.68KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Katarzyny w Grodzisku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 582
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 315.64KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 634
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 308.72KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 734
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 2.54MB
{format} Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 r. funduszu sołeckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 249KB
{format} Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 386.12KB
{format} Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 609
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 4.53MB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 674
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.12MB
{format} Uchwała w sprawie udziału własnego gminy w projekcie pn. "Inwestycja w edukację przedszkolną"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 566
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 402.21KB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 97.18KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 594
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 566
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 1.06MB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 53.7KB
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2017-07-17 15:17 Kozołup Marek 244.79KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2013

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2277