Informacje dot. budżetu 2017 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2017

Kategoria: Powiązane pliki [ 30 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Uchwała RIO w Opolu nr 662/2016
Uchwała RIO w Opolu nr 662/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 598
2017-07-17 15:21
Kozołup Marek
758.94KB
Uchwała RIO w Opolu nr 681/2016 Uchwała RIO w Opolu nr 681/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
2017-07-17 15:20
Kozołup Marek
767.14KB
Sprawozdania budżetowe za II kw. 2017 r. [Rb-50, Rb27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z] Sprawozdania budżetowe za II kw. 2017 r. [Rb-50, Rb27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
2017-08-17 14:34
Szuba Piotr
1.38MB
Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2017 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2017 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
2017-08-17 14:43
Szuba Piotr
43KB
Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2017 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2017 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
2017-08-17 14:44
Szuba Piotr
85.5KB
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 304/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. nt. opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 304/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. nt. opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
2017-08-17 14:23
Szuba Piotr
0.98MB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2017 r. [Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2017 r.] Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2017 r. [Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2017 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
2017-08-31 12:20
Szuba Piotr
3.97MB
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 372/2017 z dnia 14 września 2017 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 372/2017 z dnia 14 września 2017 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
2017-09-27 08:44
Szuba Piotr
1.17MB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 31.10.2017 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 31.10.2017 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
2017-11-11 15:41
Szuba Piotr
68.5KB
Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [wersja elektroniczna] Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
2017-11-15 12:21
Szuba Piotr
1.79MB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 30.11.2017 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 30.11.2017 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
2017-12-07 09:46
Szuba Piotr
72KB
Uchwała Nr 569/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 569/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
2017-12-28 09:48
Szuba Piotr
0.97MB
Uchwała Nr 570/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 570/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
2017-12-28 09:49
Szuba Piotr
822.19KB
Uchwała Nr 571/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 571/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
2017-12-28 09:51
Szuba Piotr
0.92MB
Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
2018-01-10 09:09
Szuba Piotr
871.97KB
Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS Strzelec na 2018 rok Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
2018-01-10 09:12
Szuba Piotr
212.7KB
Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
2017-12-27 15:56
Szuba Piotr
1.04MB
Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [DUWO.2018.65] Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [DUWO.2018.65]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
2017-12-27 15:58
Szuba Piotr
1.32MB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 31.12.2017 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 31.12.2017 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 489
2018-01-05 13:06
Szuba Piotr
75.5KB
Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2017 r. [Rb-50, Rb27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z] Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2017 r. [Rb-50, Rb27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
2018-03-09 10:35
Szuba Piotr
1.54MB
Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2017 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2017 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
2018-03-13 13:48
Szuba Piotr
17.06KB
Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2017 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2017 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
2018-03-13 13:50
Szuba Piotr
43.97KB
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2018.1255] Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2018.1255]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 642
2018-03-28 17:21
Szuba Piotr
4.3MB
Sprostowanie oczywistej omyłki Sprostowanie oczywistej omyłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
2018-04-16 16:33
Szuba Piotr
297.62KB
Uchwała Nr 155/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 155/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2018-04-24 14:45
Szuba Piotr
1.19MB
Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Rzs, F-Zzf] Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
2018-04-24 12:00
Szuba Piotr
278.81KB
Uchwała Nr 212/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 212/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
2018-05-24 10:25
Szuba Piotr
1.01MB
Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
2018-06-07 09:28
Szuba Piotr
345.62KB
Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2017 r. Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
2018-06-07 09:30
Szuba Piotr
245.71KB
Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Skon] Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Skon]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
2018-07-02 13:34
Szuba Piotr
76.46KB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2017 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3151