BIP
Informacje dot. budżetu 2017 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2017

Kategoria: Powiązane pliki [ 30 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała RIO w Opolu nr 662/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 836
2017-07-17 15:21 Kozołup Marek 758.94KB
{format} Uchwała RIO w Opolu nr 681/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 756
2017-07-17 15:20 Kozołup Marek 767.14KB
{format} Sprawozdania budżetowe za II kw. 2017 r. [Rb-50, Rb27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 789
2017-08-17 14:34 Szuba Piotr 1.38MB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2017 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 749
2017-08-17 14:43 Szuba Piotr 43KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2017 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 692
2017-08-17 14:44 Szuba Piotr 85.5KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 304/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. nt. opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 778
2017-08-17 14:23 Szuba Piotr 0.98MB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2017 r. [Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2017 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 928
2017-08-31 12:20 Szuba Piotr 3.97MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 372/2017 z dnia 14 września 2017 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 813
2017-09-27 08:44 Szuba Piotr 1.17MB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 31.10.2017 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 686
2017-11-11 15:41 Szuba Piotr 68.5KB
{format} Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 876
2017-11-15 12:21 Szuba Piotr 1.79MB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 30.11.2017 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 664
2017-12-07 09:46 Szuba Piotr 72KB
{format} Uchwała Nr 569/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 719
2017-12-28 09:48 Szuba Piotr 0.97MB
{format} Uchwała Nr 570/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 698
2017-12-28 09:49 Szuba Piotr 822.19KB
{format} Uchwała Nr 571/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
2017-12-28 09:51 Szuba Piotr 0.92MB
{format} Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 653
2018-01-10 09:09 Szuba Piotr 871.97KB
{format} Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 691
2018-01-10 09:12 Szuba Piotr 212.7KB
{format} Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 770
2017-12-27 15:56 Szuba Piotr 1.04MB
{format} Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok [DUWO.2018.65]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 694
2017-12-27 15:58 Szuba Piotr 1.32MB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. [Stan na dzień: 31.12.2017 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 693
2018-01-05 13:06 Szuba Piotr 75.5KB
{format} Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2017 r. [Rb-50, Rb27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
2018-03-09 10:35 Szuba Piotr 1.54MB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2017 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 691
2018-03-13 13:48 Szuba Piotr 17.06KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2017 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 667
2018-03-13 13:50 Szuba Piotr 43.97KB
{format} Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2018.1255]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 957
2018-03-28 17:21 Szuba Piotr 4.3MB
{format} Sprostowanie oczywistej omyłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
2018-04-16 16:33 Szuba Piotr 297.62KB
{format} Uchwała Nr 155/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 677
2018-04-24 14:45 Szuba Piotr 1.19MB
{format} Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
2018-04-24 12:00 Szuba Piotr 278.81KB
{format} Uchwała Nr 212/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
2018-05-24 10:25 Szuba Piotr 1.01MB
{format} Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 581
2018-06-07 09:28 Szuba Piotr 345.62KB
{format} Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
2018-06-07 09:30 Szuba Piotr 245.71KB
{format} Sprawozdanie finansowe za 2017 r. [B-Skon]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 694
2018-07-02 13:34 Szuba Piotr 76.46KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2017

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3724