BIP
Informacje dot. budżetu 2020 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2020

Kategoria: Powiązane pliki [ 91 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
2019-11-18 19:58 Szuba Piotr 11.31MB
{format} Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
2019-11-18 20:00 Szuba Piotr 496.1KB
{format} Uchwała Nr 557/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
2019-12-20 14:19 Szuba Piotr 0.96MB
{format} Uchwała Nr 558/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
2019-12-20 14:21 Szuba Piotr 670.39KB
{format} Uchwała Nr 559/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
2019-12-20 14:23 Szuba Piotr 0.91MB
{format} Uchwała Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
2019-12-30 16:26 Szuba Piotr 839.04KB
{format} Uchwała Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
2020-01-21 11:25 Szuba Piotr 235.62KB
{format} Uchwała Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
2019-12-30 16:15 Szuba Piotr 1.67MB
{format} Uchwała Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [DUWO.2020.82]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
2019-12-30 16:17 Szuba Piotr 5.11MB
{format} Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr00]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
2020-02-09 21:41 Szuba Piotr 2.11MB
{format} Plany finansowe na 2020 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
2020-01-04 18:26 Szuba Piotr 506.35KB
{format} Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
2020-01-28 12:05 Szuba Piotr 367.83KB
{format} Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
2020-02-03 10:41 Szuba Piotr 369.16KB
{format} Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
2020-02-04 12:50 Szuba Piotr 365.01KB
{format} Uchwała Nr 659/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
2020-02-10 10:06 Szuba Piotr 0.91MB
{format} Uchwała Nr 10/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
2020-02-10 10:08 Szuba Piotr 666.76KB
{format} Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
2020-02-11 12:42 Szuba Piotr 374.48KB
{format} Uchwała Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr01] [DUWO.2020.891]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2020-03-19 10:02 Szuba Piotr 2.77MB
{format} Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
2020-03-05 14:04 Szuba Piotr 1.39MB
{format} Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
2020-03-04 09:17 Szuba Piotr 372.35KB
{format} Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
2020-03-19 12:59 Szuba Piotr 334.53KB
{format} Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr02] [DUWO.2020.1116]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2020-04-09 16:02 Szuba Piotr 2.21MB
{format} Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2020-05-16 14:29 Szuba Piotr 1.19MB
{format} Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
2020-04-04 10:59 Szuba Piotr 363.44KB
{format} Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
2020-04-04 13:03 Szuba Piotr 359.48KB
{format} Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2020.1251]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 669
2020-04-02 12:59 Szuba Piotr 10.13MB
{format} Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2020-04-15 12:44 Szuba Piotr 368.56KB
{format} Uchwała Nr 139/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
2020-04-21 09:15 Szuba Piotr 1.39MB
{format} Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
2020-04-22 16:55 Szuba Piotr 378.53KB
{format} Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
2020-05-04 12:26 Szuba Piotr 381.41KB
{format} Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 [DUWO.2020.1399]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
2020-05-09 13:28 Szuba Piotr 341.51KB
{format} Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
2020-05-09 19:28 Szuba Piotr 372.94KB
{format} Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
2020-05-13 14:51 Szuba Piotr 369.39KB
{format} Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2019 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs (K1), F-Zzf (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
2020-06-05 16:56 Szuba Piotr 3.56MB
{format} Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
2020-06-05 16:57 Szuba Piotr 1.96MB
{format} Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2020-06-15 15:50 Szuba Piotr 371.29KB
{format} Uchwała Nr 212/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
2020-07-24 17:09 Szuba Piotr 1.15MB
{format} Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
2020-06-27 15:53 Szuba Piotr 380.58KB
{format} Uchwała Nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr03] [DUWO.2020.1948]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
2020-07-08 09:56 Szuba Piotr 3.4MB
{format} Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
2020-07-01 16:47 Szuba Piotr 361.61KB
{format} Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr20]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
2020-07-06 12:41 Szuba Piotr 376.59KB
{format} Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
2020-07-08 09:51 Szuba Piotr 365.91KB
{format} Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr22]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2020-07-26 23:28 Szuba Piotr 375.71KB
{format} Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
2020-07-27 00:46 Szuba Piotr 377.54KB
{format} Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr04] [DUWO.2020.2208]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
2020-08-07 15:46 Szuba Piotr 2.79MB
{format} Uchwała Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
2020-08-03 10:24 Szuba Piotr 351.7KB
{format} Uchwała Nr XXV/236/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
2020-08-05 11:43 Szuba Piotr 394.13KB
{format} Uchwała Nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
2020-08-06 13:56 Szuba Piotr 405.47KB
{format} Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr25]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2020-08-05 13:48 Szuba Piotr 371.96KB
{format} Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
2020-08-06 13:25 Szuba Piotr 374.04KB
{format} Sprawozdania budżetowe za II kw. 2020 r. [Rb-50, Rb-27S (K1), Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N (K1), Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
2020-09-17 10:38 Szuba Piotr 4.36MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
2020-08-31 17:18 Szuba Piotr 141.81KB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2020 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
2020-08-09 19:16 Szuba Piotr 16.56KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2020 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
2020-08-09 19:18 Szuba Piotr 40.47KB
{format} Uchwała Nr 265/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
2020-08-12 10:10 Szuba Piotr 1.94MB
{format} Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr27]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
2020-08-24 15:09 Szuba Piotr 395.25KB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2020 r. [Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
2020-08-31 16:04 Szuba Piotr 11.07MB
{format} Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr28]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
2020-09-21 17:00 Szuba Piotr 1.69MB
{format} Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr29]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
2020-10-13 18:04 Szuba Piotr 371.99KB
{format} Uchwała Nr 312/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 września 2020 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
2020-09-21 11:25 Szuba Piotr 2.16MB
{format} Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr30]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2020-10-02 14:56 Szuba Piotr 366.92KB
{format} Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr31]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
2020-10-05 16:30 Szuba Piotr 389.6KB
{format} Uchwała Nr XXVII/245/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Przedszkole z klasą w Gminie Strzelce Opolskie"...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
2020-10-25 08:46 Szuba Piotr 393.39KB
{format} Uchwała Nr XXVII/246/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr05] [DUWO.2020.2779]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
2020-10-12 23:00 Szuba Piotr 3.37MB
{format} Uchwała Nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" w ramach Regionalnego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
2020-10-23 07:51 Szuba Piotr 457.82KB
{format} Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr33]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
2020-10-13 20:31 Szuba Piotr 373.37KB
{format} Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr34]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
2020-10-17 09:38 Szuba Piotr 386.63KB
{format} Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr35]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
2020-10-17 09:53 Szuba Piotr 366.92KB
{format} Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr36]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
2020-11-01 13:55 Szuba Piotr 368.46KB
{format} Zarządzenie Nr 194/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej [ZmNr39]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
2020-11-26 15:23 Szuba Piotr 334.11KB
{format} Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr40]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
2020-11-30 22:29 Szuba Piotr 385.87KB
{format} Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr41]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2020-12-02 19:30 Szuba Piotr 392.37KB
{format} Zarządzenie Nr 197/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr42]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2020-12-06 21:29 Szuba Piotr 322.62KB
{format} Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr44]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2020-12-13 18:32 Szuba Piotr 386.06KB
{format} Zarządzenie Nr 208/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr46]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
2021-01-04 13:53 Szuba Piotr 405.44KB
{format} Zarządzenie Nr 216/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr47]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
2021-01-06 23:19 Szuba Piotr 385.6KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [Stan na dzień: 31.12.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
2021-03-14 16:30 Szuba Piotr 33.65KB
{format} Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2020 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.12.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2021-03-14 16:31 Szuba Piotr 61.04KB
{format} Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2020 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30S (K1), Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
2021-03-30 11:40 Szuba Piotr 5.83MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
2021-03-30 11:44 Szuba Piotr 153.1KB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2020 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
2021-03-30 11:46 Szuba Piotr 17.64KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2020 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2021-03-30 11:49 Szuba Piotr 47.99KB
{format} Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2021.1317]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
2021-04-26 18:52 Szuba Piotr 8.93MB
{format} Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
2021-05-08 17:11 Szuba Piotr 1.01MB
{format} Uchwała Nr 158/2021 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
2021-05-19 17:17 Szuba Piotr 271.5KB
{format} Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2020 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs (K1), F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2021-06-09 16:10 Szuba Piotr 1.63MB
{format} Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2020 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2021-06-09 16:12 Szuba Piotr 2.04MB
{format} Uchwała Nr 250/2021 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2021-08-16 13:22 Szuba Piotr 208.65KB
{format} Uchwała Nr XXXVIII/309/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
2021-08-16 13:31 Szuba Piotr 222.29KB
{format} Uchwała Nr XXXVIII/310/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
2021-09-06 11:30 Szuba Piotr 350.48KB
{format} Uchwała Nr XXXVIII/311/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
2021-09-13 12:51 Szuba Piotr 273.04KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2020

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2605