BIP
Informacje dot. budżetu 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2021

Kategoria: Powiązane pliki [ 64 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2021-01-06 23:41 Szuba Piotr 760.76KB
{format} Uchwała Nr XXXI/266/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2021-01-06 23:44 Szuba Piotr 234.45KB
{format} Uchwała Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2021-01-06 23:47 Szuba Piotr 1.65MB
{format} Uchwała Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [DUWO.2020.3732]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2021-01-06 23:50 Szuba Piotr 5.2MB
{format} Plany finansowe na 2021 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2021 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2021-01-07 00:09 Szuba Piotr 487.54KB
{format} Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2021-02-06 11:26 Szuba Piotr 364.26KB
{format} Uchwała Nr 690/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2021-02-07 18:04 Szuba Piotr 264.31KB
{format} Uchwała Nr 693/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2021-02-07 18:06 Szuba Piotr 273.32KB
{format} Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [ZmNr01] [DUWO.2021.426]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2021-03-13 10:54 Szuba Piotr 1.91MB
{format} Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2021-02-06 12:42 Szuba Piotr 364.45KB
{format} Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2021-02-07 10:46 Szuba Piotr 360.17KB
{format} Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2021-03-03 14:41 Szuba Piotr 331.89KB
{format} Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2021-03-03 15:11 Szuba Piotr 495.8KB
{format} Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2021-03-03 16:19 Szuba Piotr 366.09KB
{format} Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2021-03-04 12:16 Szuba Piotr 360.16KB
{format} Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2021-03-15 15:53 Szuba Piotr 364.63KB
{format} Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2021-03-29 14:45 Szuba Piotr 356.11KB
{format} Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2021-04-06 20:02 Szuba Piotr 410.86KB
{format} Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2021-04-11 20:14 Szuba Piotr 366.12KB
{format} Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2021-04-13 16:32 Szuba Piotr 335.46KB
{format} Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2021-04-16 11:11 Szuba Piotr 360.06KB
{format} Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2021-04-29 23:45 Szuba Piotr 378.92KB
{format} Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2021.1317]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2021-04-26 18:58 Szuba Piotr 8.93MB
{format} Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2021-05-08 17:10 Szuba Piotr 1.01MB
{format} Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2021-05-08 20:59 Szuba Piotr 374.13KB
{format} Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2021-05-18 12:07 Szuba Piotr 333.34KB
{format} Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr18]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2021-05-19 12:36 Szuba Piotr 369.09KB
{format} Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2021-05-20 21:05 Szuba Piotr 378.86KB
{format} Uchwała Nr 158/2021 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2021-05-19 17:18 Szuba Piotr 271.5KB
{format} Uchwała Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [ZmNr02] [DUWO.2021.1570]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2021-06-26 15:44 Szuba Piotr 2MB
{format} Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2021-06-09 16:15 Szuba Piotr 384.82KB
{format} Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2020 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs (K1), F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-06-09 16:14 Szuba Piotr 1.63MB
{format} Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2020 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2021-06-09 16:16 Szuba Piotr 2.04MB
{format} Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr22]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2021-06-26 12:36 Szuba Piotr 370.51KB
{format} Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2021-06-26 14:51 Szuba Piotr 364.26KB
{format} Uchwała Nr 250/2021 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2021-08-16 13:37 Szuba Piotr 208.65KB
{format} Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr24]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-07-04 20:26 Szuba Piotr 383.76KB
{format} Uchwała Nr XXXVIII/309/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2021-08-16 13:35 Szuba Piotr 222.29KB
{format} Uchwała Nr XXXVIII/310/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
2021-09-06 11:32 Szuba Piotr 350.48KB
{format} Uchwała Nr XXXVIII/311/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2021-09-13 12:53 Szuba Piotr 273.04KB
{format} Uchwała Nr XXXVIII/312/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [ZmNr03] [DUWO.2021.1938]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2021-08-07 12:38 Szuba Piotr 1.58MB
{format} Uchwała Nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2021-09-14 13:31 Szuba Piotr 23.96KB
{format} Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-07-25 15:21 Szuba Piotr 377.84KB
{format} Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr27]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2021-08-07 15:44 Szuba Piotr 379.61KB
{format} Uchwała Nr XXXIX/328/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [ZmNr04] [DUWO.2021.2096]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2021-08-08 11:39 Szuba Piotr 1.43MB
{format} Sprawozdania budżetowe za II kw. 2021 r. [Rb-50, Rb-27S, Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2021-08-09 15:45 Szuba Piotr 5.02MB
{format} Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2021 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2021-08-07 19:41 Szuba Piotr 134.52KB
{format} Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2021 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2021-09-17 12:51 Szuba Piotr 19.23KB
{format} Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2021 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
2021-09-17 12:53 Szuba Piotr 45.38KB
{format} Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr29]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2021-08-16 13:08 Szuba Piotr 376.48KB
{format} Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr30]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2021-08-18 11:38 Szuba Piotr 370.94KB
{format} Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr31]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
2021-09-06 11:15 Szuba Piotr 331.55KB
{format} Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr32]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2021-09-17 09:27 Szuba Piotr 374.34KB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2021 r. [Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2021 r.] [InfoPol2021]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
2021-08-31 21:50 Szuba Piotr 9.73MB
{format} Uchwała Nr XL/332/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny [DUWO.2021.2269]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
2021-09-14 10:37 Szuba Piotr 2.05MB
{format} Uchwała Nr XL/333/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2021-09-14 10:43 Szuba Piotr 400.8KB
{format} Uchwała Nr XL/334/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [ZmNr05] [DUWO.2021.2276]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
2021-09-17 12:57 Szuba Piotr 787.91KB
{format} Uchwała Nr 360/2021 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
2021-09-14 11:53 Szuba Piotr 270.32KB
{format} Zarządzenie Nr 171/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr34]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2021-09-22 16:10 Szuba Piotr 403.4KB
{format} Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 września 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr35]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2021-09-25 12:39 Szuba Piotr 333.44KB
{format} Uchwała Nr 332/2021 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 20 września 2021 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2021-09-20 21:29 Szuba Piotr 291.41KB
{format} Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. (756.75621.0010) [Stan na dzień: 31.08.2021 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
2021-09-17 12:37 Szuba Piotr 89.75KB
{format} Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. [Stan na dzień: 31.08.2021 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
2021-09-17 09:29 Szuba Piotr 41.58KB
{format} Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2021 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 16.09.2021 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
2021-09-25 12:41 Szuba Piotr 50.62KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2021

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Szuba Piotr 2021-01-06 23:36:19
Aktualizacja publikacji
Szuba Piotr 2021-01-06 23:36:30
Wytworzenie publikacji
Szuba Piotr 2021-01-06 23:36:19
Zatwierdzenie
Szuba Piotr 2021-01-06 23:36:19
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 588