BIP
Referat Administracyjno-Gospodarczy - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Administracyjno-Gospodarczy

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 371, 40 49 372
e-mail: 

Kierownik
Henryk Kubik

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:

 1. zarządzanie budynkami oraz gospodarowanie lokalami biurowymi Urzędu, salami obrad,
 2. organizacja spotkań, narad oraz uroczystości lokalnych i państwowych,
 3. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynków Urzędu,
 4. zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów, pomocy i urządzeń biurowych oraz ich konserwacja,
 5. prowadzenie archiwum Urzędu,
 6. prowadzenie prenumeraty prasy i czasopism fachowych oraz analizowanie potrzeb w tym zakresie,
 7. gospodarka pieczęciami urzędowymi i prowadzenie ich rejestru,
 8. utrzymywanie należytego ładu i porządku w budynkach Urzędu,
 9. współpraca z Referatem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych w zakresie ochrony fizycznej budynków Urzędu,
 10. realizowanie zadania wynikającego z przygotowania systemu kierowania państwa, a szczególnie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa, w tym m.in. opracowanie dokumentacji planistycznej i szkoleniowej Stałego Dyżuru,
 11. planowanie i realizacja remontów, inwestycji związanych z utrzymaniem budynków administracyjnych i ich wyposażeniem,
 12. obsługa będących w posiadaniu Urzędu pojazdów służbowych oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki transportowej,
 13. wspomaganie realizacji zadań wynikających z Kodeksu Wyborczego,
 14. trwałe oznakowywanie numerami inwentarzowymi środków trwałych i wyposażenia Urzędu,
 15. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem wieży widokowej Urzędu Miejskiego zwiedzającym,
 16. opieka nad pomnikami, obiektami i miejscami pamięci oraz fontanną zlokalizowaną na Pl. Myśliwca w Strzelcach Op.

Rejestr zmian strony Referat Administracyjno-Gospodarczy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2022-01-05 09:02:15
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2022-01-05 09:02:37
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2022-01-05 09:02:33
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2022-01-05 09:02:33
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1002