Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne - Biuletyn Informacji Publicznej


Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek o przyznanie pomocy materialnej,
opinia dyrektora szkoły,
zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny /dochód jest ustalany na podstawie dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
inne niewymienione dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej.

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział Świadczeń Społecznych Pokój Nr 20 i 21  Biuro czynne w godzinach: Poniedziałki od 8.00 do 16:00 Od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy materialnej (stypendium szkolne lub zasiłek szkolny) wydana będzie po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 351,00 zł netto

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, należy obowiązkowo poinformować o tym Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ze zmianami) ­ Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów, art. 90b do 90u.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Opinia dyrektora szkoły w sprawie stypendium Opinia dyrektora szkoły w sprawie stypendium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1912
2017-06-22 08:42
konto intracom
30.59KB
Załącznik do wniosku o stypendium socjalne Załącznik do wniosku o stypendium socjalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
2017-06-22 08:42
konto intracom
42.25KB
Wniosek o przyznanie stypendium Wniosek o przyznanie stypendium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
2017-06-22 08:41
konto intracom
79.79KB

Redakcja strony - Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 15:44:42
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:28:58
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:28:56
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:28:56
Liczba odwiedzin: 1690