BIP
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej - Biuletyn Informacji Publicznej


Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Podanie osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:

w przypadku osoby chorej psychicznie dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry przypadku osoby niepełnosprawnej intelektualnie dodatkowo opinia psychologa

Decyzja organu emerytalno­rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział "Pomocy Środowiskowej" Pokój Nr 1

Termin załatwienia odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Ośrodek Pomocy Społęcznej wydaje decyzję kierującą i ustalającą odpłatność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o umieszczeniu

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z poz. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r. , poz. 964) w sprawie domów pomocy społecznej

Rejestr zmian strony Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:43:19
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:32
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:29
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:29
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2142