BIP
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - Biuletyn Informacji Publicznej


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (do 31­10­2013 jest to dochód z 2011 r.) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział Świadczeń Społecznych Pokój Nr 20 i 21

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Wysokość zapomogi wynosi 1000zł Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia Zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Rejestr zmian strony Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:45:29
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:40
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:38
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:38
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2250