Informacje dot. budżetu 2013 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2013

Kategoria: Powiązane pliki [ 35 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.08MB
 Informacja o ogłoszeniu uchwały RM w wojewódzkim dzienniku urzędowym [DUWO.2013.2954] Informacja o ogłoszeniu uchwały RM w wojewódzkim dzienniku urzędowym [DUWO.2013.2954]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
14.46KB
 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis... [zmiana] Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
342.81KB
 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS Strzelec Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
257.03KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2014 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.18MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.91MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2014-2017 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2014-2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.72MB
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
336.26KB
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
251.2KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.38MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
2.49MB
 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... [zmiana] Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
363.08KB
 Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów... Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
314.11KB
 Uchwała w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach... [zmiana] Uchwała w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
347.11KB
 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Gminy Strzelce Opolskie na rzecz samorządowej... Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Gminy Strzelce Opolskie na rzecz samorządowej...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
344.14KB
 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
292.21KB
 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Suchej Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Suchej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
371.56KB
 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
386.59KB
 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2012 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
705.88KB
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
414.19KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2012 r.) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2012 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
2.03MB
 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana] Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
359.68KB
  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Katarzyny w Grodzisku Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Katarzyny w Grodzisku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
315.64KB
 Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
308.72KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
2.54MB
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 r. funduszu sołeckiego Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 r. funduszu sołeckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
249KB
 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana] Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
386.12KB
 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana] Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami... [zmiana]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
4.53MB
 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli... Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.12MB
 Uchwała w sprawie udziału własnego gminy w projekcie pn. Inwestycja w edukację przedszkolną Uchwała w sprawie udziału własnego gminy w projekcie pn. "Inwestycja w edukację przedszkolną"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
402.21KB
 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
97.18KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
1.06MB
 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS Strzelec Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
53.7KB
 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
2017-07-17 15:17
Kozołup Marek
244.79KB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2013 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1331