BIP
Referat Sportu i Rekreacji - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Sportu i Rekreacji

Plac Żeromskiego 5A, Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 461 21 81
e-mail:

Kierownik
Dariusz Bolechowski

e-mail:

Do zadań Referatu Sportu i Rekreacji należy w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy,
 2. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 3. opracowanie i realizacja rocznego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych,
 4. prowadzenie sekcji sportowych oraz innych form krzewienia kultury fizycznej,
 5. organizowanie na obiektach różnych usług dla ludności z zakresu sportu i rekreacji,
 6. udostępnianie dla mieszkańców Gminy obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb kultury fizycznej, turystyki oraz rekreacji,
 7. zapewnienie wyposażenia oraz właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 8. prowadzenie katalogu klubów sportowych, organizacji i stowarzyszeń,
 9. współdziałanie i pomoc organizacjom realizującym zadania z zakresu sportu i rekreacji,
 10. realizacja i nadzór zadań z zakresu sportu i rekreacji, wynikających ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 11. inicjowanie nowych form działalności sportowej i rekreacyjnej,
 12. administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, prowadzenie ksiąg obiektów zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 13. nadzór i kontrola wykorzystania obiektów oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych,
 14. prowadzenie szkoleń na zlecenie zainteresowanych organizacji i instytucji,
 15. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 16. promocja sportu i rekreacji w Gminie oraz promocja Gminy poprzez sport i rekreację,
 17. przygotowywanie wniosków i projektów dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 18. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 19. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 20. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 21. tworzenie i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych.
   

 

Rejestr zmian strony Referat Sportu i Rekreacji

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2020-01-22 15:31:13
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2020-01-22 15:31:17
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2020-01-22 15:31:13
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2020-01-22 15:31:13
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3469