Informacje dot. budżetu 2020 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2020

Kategoria: Powiązane pliki [ 61 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 [wersja elektroniczna] Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 + projekt WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2019-11-18 19:58
Szuba Piotr
11.31MB
Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 [prezentacja] Projekt uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2019-11-18 20:00
Szuba Piotr
496.1KB
Uchwała Nr 557/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 557/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2019-12-20 14:19
Szuba Piotr
0.96MB
Uchwała Nr 558/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 558/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2019-12-20 14:21
Szuba Piotr
670.39KB
Uchwała Nr 559/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 559/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2019-12-20 14:23
Szuba Piotr
0.91MB
Uchwała Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Uchwała Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2019-12-30 16:26
Szuba Piotr
839.04KB
Uchwała Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS Strzelec na 2020 rok Uchwała Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2020-01-21 11:25
Szuba Piotr
235.62KB
Uchwała Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 Uchwała Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2019-12-30 16:15
Szuba Piotr
1.67MB
Uchwała Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [DUWO.2020.82] Uchwała Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [DUWO.2020.82]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2019-12-30 16:17
Szuba Piotr
5.11MB
Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr00] Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr00]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2020-02-09 21:41
Szuba Piotr
2.11MB
Plany finansowe na 2020 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2020 r.] Plany finansowe na 2020 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2020-01-04 18:26
Szuba Piotr
506.35KB
Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr01] Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2020-01-28 12:05
Szuba Piotr
367.83KB
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr02] Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr02]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2020-02-03 10:41
Szuba Piotr
369.16KB
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03] Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2020-02-04 12:50
Szuba Piotr
365.01KB
Uchwała Nr 659/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 659/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2020-02-10 10:06
Szuba Piotr
0.91MB
Uchwała Nr 10/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 10/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2020-02-10 10:08
Szuba Piotr
666.76KB
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr04] Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2020-02-11 12:42
Szuba Piotr
374.48KB
Uchwała Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr01] [DUWO.2020.891] Uchwała Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr01] [DUWO.2020.891]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2020-03-19 10:02
Szuba Piotr
2.77MB
Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr05] Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2020-03-05 14:04
Szuba Piotr
1.39MB
Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr06] Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2020-03-04 09:17
Szuba Piotr
372.35KB
Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr07] Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2020-03-19 12:59
Szuba Piotr
334.53KB
Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr02] [DUWO.2020.1116] Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr02] [DUWO.2020.1116]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2020-04-09 16:02
Szuba Piotr
2.21MB
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr08] Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020 [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2020-05-16 14:29
Szuba Piotr
1.19MB
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr09] Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2020-04-04 10:59
Szuba Piotr
363.44KB
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr10] Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2020-04-04 13:03
Szuba Piotr
359.48KB
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2020.1251] Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2020.1251]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2020-04-02 12:59
Szuba Piotr
10.13MB
Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr11] Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2020-04-15 12:44
Szuba Piotr
368.56KB
Uchwała Nr 139/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 139/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2020-04-21 09:15
Szuba Piotr
1.39MB
Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr12] Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2020-04-22 16:55
Szuba Piotr
378.53KB
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr13] Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2020-05-04 12:26
Szuba Piotr
381.41KB
Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 [DUWO.2020.1399] Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 [DUWO.2020.1399]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2020-05-09 13:28
Szuba Piotr
341.51KB
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14] Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2020-05-09 19:28
Szuba Piotr
372.94KB
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr15] Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2020-05-13 14:51
Szuba Piotr
369.39KB
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2019 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs (K1), F-Zzf (K1)] Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich za 2019 r. [B-Jed, F-Inf, F-Rzs (K1), F-Zzf (K1)]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2020-06-05 16:56
Szuba Piotr
3.56MB
Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf] Sprawozdanie finansowe gminy Strzelce Opolskie za 2019 r. [B-Jed, B-Wyk, F-Inf, F-Rzs, F-Zzf]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2020-06-05 16:57
Szuba Piotr
1.96MB
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr16] Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2020-06-15 15:50
Szuba Piotr
371.29KB
Uchwała Nr 212/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 212/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2020-07-24 17:09
Szuba Piotr
1.15MB
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr17] Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr17]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2020-06-27 15:53
Szuba Piotr
380.58KB
Uchwała Nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr03] [DUWO.2020.1948] Uchwała Nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr03] [DUWO.2020.1948]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2020-07-08 09:56
Szuba Piotr
3.4MB
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr19] Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr19]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2020-07-01 16:47
Szuba Piotr
361.61KB
Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr20] Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr20]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2020-07-06 12:41
Szuba Piotr
376.59KB
Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr21] Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr21]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2020-07-08 09:51
Szuba Piotr
365.91KB
Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr22] Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr22]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2020-07-26 23:28
Szuba Piotr
375.71KB
Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr23] Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr23]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2020-07-27 00:46
Szuba Piotr
377.54KB
Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr04] [DUWO.2020.2208] Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok [ZmNr04] [DUWO.2020.2208]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2020-08-07 15:46
Szuba Piotr
2.79MB
Uchwała Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2020-08-03 10:24
Szuba Piotr
351.7KB
Uchwała Nr XXV/236/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS Strzelec na 2020 rok Uchwała Nr XXV/236/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2020-08-05 11:43
Szuba Piotr
394.13KB
Uchwała Nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku Uchwała Nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2020-08-06 13:56
Szuba Piotr
405.47KB
Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr25] Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr25]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2020-08-05 13:48
Szuba Piotr
371.96KB
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr26] Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr26]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2020-08-06 13:25
Szuba Piotr
374.04KB
Sprawozdania budżetowe za II kw. 2020 r. [Rb-50, Rb-27S (K1), Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N (K1), Rb-NDS, Rb-Z] Sprawozdania budżetowe za II kw. 2020 r. [Rb-50, Rb-27S (K1), Rb-28NWS, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-N (K1), Rb-NDS, Rb-Z]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
2020-09-17 10:38
Szuba Piotr
4.36MB
Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2020 r.] Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
2020-08-31 17:18
Szuba Piotr
141.81KB
Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2020 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2020 r. (na podstawie Rb-27S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2020-08-09 19:16
Szuba Piotr
16.56KB
Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2020 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE] Wykonanie planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2020 r. (na podstawie Rb-28S) [OTWARTE DANE]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2020-08-09 19:18
Szuba Piotr
40.47KB
Uchwała Nr 265/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 265/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2020-08-12 10:10
Szuba Piotr
1.94MB
Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr27] Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr27]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2020-08-24 15:09
Szuba Piotr
395.25KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2020 r. [Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2020 r.] Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 2020 r. [Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2020-08-31 16:04
Szuba Piotr
11.07MB
Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr28] Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. [ZmNr28]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
2020-09-21 17:00
Szuba Piotr
1.69MB
Uchwała Nr 312/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 września 2020 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 312/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 września 2020 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
2020-09-21 11:25
Szuba Piotr
2.16MB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [Stan na dzień: 31.07.2020 r.] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. [Stan na dzień: 31.07.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2020-08-06 13:26
Szuba Piotr
29.59KB
Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2020 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.07.2020 r.] Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2020 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 31.07.2020 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2020-08-06 13:27
Szuba Piotr
43.29KB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2020 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 845