BIP
Jubileusze - Biuletyn Informacji Publicznej


Jubileusze

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3, 3a
tel. 077 404 93 16, 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Termin załatwienia odpowiedzi: Termin przyznania medali to ok. 6 miesięcy od chwili przesłania wniosku
Inne wskazówki,  uwagi:                                                 

Jubileusz 90, 95, 100 urodzin

Osoby obchodzące jubileusz 90,95,100 itd. urodzin (bądź rodzina)  proszone są o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego z wypełnionym oświadczeniem, podpisanym przez jubilata. Po zgłoszeniu jubileuszu kierownik urzędu stanu cywilnego ustala z osobą zgłaszającą datę, godzinę i okoliczności spotkania z jubilatem.

 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłoszenia jubileuszu dokonują jubilaci (dotyczy osób zameldowanych na terenie Gminy Strzelce Opolskie), wypełniając stosowny wniosek.

Po ustaleniu sytuacji prawnej małżeństwa, Urząd Stanu Cywilnego sporządza projekt wniosku  o przyznanie odznaczenia za długoletnie pożycie  i przesyła go do Urzędu Wojewódzkiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP.

Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji jubilaci zostaną powiadomieni listownie  o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, która organizowana jest siedzibie miejscowego USC.

 

Jubilaci, którzy obchodzą "okrągłą" rocznicę pożycia małżeńskiego 60-lecie, 65-lecie itp. również proszeni są o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 2020 poz. 138)

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Oświadczenie - Jubileusz urodzin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
2020-02-27 11:09 Świenty Radosław 46.63KB
{format} Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
2020-02-27 11:09 Świenty Radosław 67.67KB
{format} Wniosek o zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
2020-02-27 11:10 Świenty Radosław 60.06KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
2020-02-27 11:10 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Jubileusze

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 13:50:58
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-28 07:55:35
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-28 07:55:33
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-28 07:55:33
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1460
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego