BIP
Zmiana nazwiska po rozwodzie - Biuletyn Informacji Publicznej


Zmiana nazwiska po rozwodzie

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16,  077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości
  • wniosek o naniesienie stosownej zmiany w akcie małżeństwa
Termin załatwienia odpowiedzi: Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
Opłaty:
  • 11 zł- inne czynności urzędowe kierownika USC

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy: 
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi: 

Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Oświadczenie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016. , poz. 10)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
2020-02-27 11:28 Świenty Radosław 55.5KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
2020-02-27 11:29 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Zmiana nazwiska po rozwodzie

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:26:10
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:21:55
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:21:52
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 12:21:52
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1185
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego