BIP
Rejestracja zgonu - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestracja zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3a
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • zgoda prokuratora- jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania
  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon
  • dokument tożsamości zmarłego oraz jego współmałżonka (jeśli żyje)
Termin załatwienia odpowiedzi:             

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Natomiast jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej - w ciągu 24 godzin od zgonu.

Inne wskazówki, uwagi:  

Zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. Zatem jeżeli osoba zmarła lub została znaleziona na terenie Gminy Strzelce Opolskie zgłoszenia zgonu musisz dokonać w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Kierownik USC rejestrując zgon, dokonuje wymeldowania osoby zmarłej i unieważnia jej dowód osobisty.


Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni i powinowaci,
  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
  • administrator budynku,
  • osoby, które były obecne przy zgonie.

W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok.

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu oraz karta przeznaczona dla administracji cmentarza.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2019 poz. 1473)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
2020-02-27 11:13 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Rejestracja zgonu

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:14:51
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 10:05:53
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 10:05:51
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 10:05:51
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3829
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego