BIP
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy - Biuletyn Informacji Publicznej


Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16,  077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Termin załatwienia odpowiedzi: Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
Opłaty:
  • 11 zł- za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednia w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy: 
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi: 

Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia, jeżeli nie został zachowany termin do jego złożenia.

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka (obecność obojga rodziców) i kierownik urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016. , poz. 10)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
2020-02-27 11:28 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:25:48
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-28 07:54:26
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-28 07:54:23
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-28 07:54:23
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1107
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego