BIP
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy) - Biuletyn Informacji Publicznej


Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16, 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłaty:
  • 84zł - za sporządzenie aktu małżeństwa

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi: 

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa, które jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia. O zaświadczenie można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

W celu uzyskania zaświadczenia do ślubu konkordatowego osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są zobowiązane:

  • przedstawić dokument tożsamości,
  • złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo) składa oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz nazwisko dla wspólnych dzieci. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska bądź połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przekazać do właściwego miejscowo USC (tj. do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

 Po sporządzeniu aktu małżeństwa małżonkowie otrzymują jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
2020-02-27 11:26 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:23:40
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:22:50
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:22:48
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 12:22:48
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1681
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego