BIP
Zaświadczenie o stanie cywilnym - Biuletyn Informacji Publicznej


Zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego  i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16, 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można składać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-o-stanie-cywilnym

UWAGA!

Informujemy, że zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywane. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości
  • wniosek
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłaty:
  • 38 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi:   

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w:

  • dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju osobiście bądź drogą korespondencyjną,
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji PublicznejePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy, nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika. Celem zaświadczenia jest miarodajne i aktualne udokumentowanie stan cywilnego osoby zarówno przed organami krajowymi jak i zagranicznymi, na użytek wielu spraw, m.in. podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych.

Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
2020-02-27 11:23 Świenty Radosław 110.29KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
2020-02-27 11:23 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Zaświadczenie o stanie cywilnym

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:18:37
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:40
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:37
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:37
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1296
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory samorządowe 2024 Wybory samorządowe 2024