BIP
Wielojęzyczne standardowe formularze - Biuletyn Informacji Publicznej


Wielojęzyczne standardowe formularze

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3a
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wniosek można składać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • dokument tożsamości wnioskodawcy
 • wniosek
 • potwierdzenie dokonania opłaty
 • oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz –w przypadku gdy został wydany wcześniej
Termin załatwienia odpowiedzi:
 • niezwłocznie (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu znajdującego się w rejestrze elektronicznym)
 • do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu przechowywanego w tutejszym urzędzie)
 • do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu przechowywanego w innych urzędach stanu cywilnego)
 Opłaty:  
 • 17 zł - opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
 • 17 zł- pełnomocnictwo, jeśli jest składane

Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy: 
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi:

Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do odpisu czy zaświadczenia. Formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej, więc nie może pozostawać w obiegu między państwami członkowskimi jako dokument niezależny. Wielojęzyczny standardowy formularz oddaje treść dokumentu urzędowego, do którego jest załączony. Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej. Formularz wydawany jest w jednym z wybranych języków (angielskim, bułgarskim, czeskim, chorwackim, duńskim, estońskim, francuskim, fińskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, portugalski, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim, słowackim, włoskim bądź węgierskim).  Wielojęzyczny standardowy formularz załącza się wyłącznie do dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po 1 marca 2015r. Wielojęzyczny standardowy formularz nie odzwierciedla treści odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.


Wielojęzyczne standardowe formularze są dostępne dla następujących dokumentów:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.


Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:

 • jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,
 • po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

 

Wielojęzyczny standardowy formularz tłumaczeń pomocniczych wydawany jest na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dokumentów. Osoba uprawniona do otrzymania wielojęzycznego standardowego formularza może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

 

W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny standardowy formularz, do wniosku załącza się oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. Oryginał ten zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2019 poz. 860) w związku z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 901
2020-02-27 11:17 Świenty Radosław 61.73KB
{format} Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 715
2020-02-27 11:17 Świenty Radosław 73.91KB
{format} Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 559
2020-02-27 11:18 Świenty Radosław 11.96KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 510
2020-02-28 07:52 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Wielojęzyczne standardowe formularze

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:17:11
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-28 07:52:43
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-28 07:52:40
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-28 07:52:40
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2635
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego