BIP
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - Biuletyn Informacji Publicznej


Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16, 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości
  • wniosek
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłaty:
  • 39 zł – opłata za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu dokonanego na wniosek

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi:  Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Z wnioskiem o sprostowanie bądź uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprostowaniu bądź uzupełnieniu.

Podstawą do sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.

Na potwierdzenie sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 39 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
2020-02-27 11:14 Świenty Radosław 61.36KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
2020-02-27 11:14 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:15:29
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:24:52
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:24:49
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 12:24:49
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1183
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego