BIP
Rejestracja urodzenia dziecka - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestracja urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3a
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail:

Urodzenie dziecka rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zdarzenia bądź za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

ttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/narodziny/narodziny-dziecka-2/zgloszenie-urodzenia-dziecka-2

UWAGA!

Informujemy, że odpisu aktu stanu cywilnego otrzymany w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości zgłaszającego
Termin załatwienia odpowiedzi:             

Zgłoszenia dziecka żywego należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka (w przypadku urodzenia dziecka martwego - 3 dni)


Osoby uprawnione do zgłoszenia urodzenia
:

  • matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych,
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • lekarz lub położna.
Inne wskazówki, uwagi:  

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Nie można nadać imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego i w formie zdrobniałej. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Kierownik USC rejestrując noworodka występuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru PESEL oraz melduje dziecko. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest jeden odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL wraz z zameldowaniem dziecka.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa bądź przed upływem 300 dni od chwili jego ustania lub unieważnienia lub orzeczenia o separacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka. Akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Jeśli jednak dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę kolejnego małżeństwa, domniemywa się, że ojcem dziecka jest aktualny mąż. Jeżeli nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa.


W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim proszę o zapoznanie się ze sprawą "Uznanie ojcostwa".

Opłaty: Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2305)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
2020-02-27 11:12 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Rejestracja urodzenia dziecka

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:13:32
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 11:13:00
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 11:12:57
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 11:12:57
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2410
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego