Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą - Biuletyn Informacji Publicznej


Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego  i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16,  077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • dokument tożsamości
 • wniosek
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 • pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC (dokument jest sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego)
Opłaty:
 • 38zł- opłata za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi:  Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński. O wydanie zaświadczenia można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem polskiego Konsulatu.

Do wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą należy przedłożyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2020-02-27 11:24
Świenty Radosław
67.98KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2020-02-27 11:24
Świenty Radosław
70.17KB

Redakcja strony - Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Świenty Radosław2020-02-26 14:20:18
 • Aktualizacja publikacji:Świenty Radosław2020-02-27 12:23:23
 • Wytworzenie publikacji:Świenty Radosław2020-02-27 12:23:20
 • Zatwierdzenie informacji:Świenty Radosław2020-02-27 12:23:20
Liczba odwiedzin: 450