BIP
Uznanie ojcostwa - Biuletyn Informacji Publicznej


Uznanie ojcostwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16; 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie o ciąży kobiety w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego
Inne wskazówki, uwagi:

Uznanie ojcostwa dziecka może mieć miejsce tylko gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy takie domniemanie zostało obalone. Chodzi tu więc o dzieci, które nie narodziły się w małżeństwie.

Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest  biologicznym ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Uznanie ojcostwa może dotyczyć:

  • małoletniego dziecka, a więc takiego, które nie osiągnęło pełnoletności,
  • dziecka, które jeszcze się nie narodziło (uznanie dziecka poczętego),
  • dziecka, które zmarło przed osiągnięciem pełnoletności.
Opłaty:

Uznanie ojcostwa jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2020-02-27 11:14 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Uznanie ojcostwa

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:15:54
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:16:12
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:16:09
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 12:16:09
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1284
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego