BIP
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej - Biuletyn Informacji Publicznej


Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16, 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłaty:
  • 84 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa
  • 1000 zł - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek osób zmierzających zawrzeć małżeństwo

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi: 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Obydwoje muszą być stanu wolnego: panna, kawaler, rozwiedziony (a), wdowiec, wdowa. Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego, które ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia.

Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo) składa oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz nazwisko dla wspólnych dzieci. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska bądź połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

Związek małżeński może być zawarty w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w obecności świadków oświadczenia, że wstępują w związek małżeński.

Małżeństwo może zostać zawarte poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego po sprawdzeniu czy wnioskowane miejsce spełnia wymagania ustawowe i po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego właściwym ze względu na położenie miejsca wybranego na zawarcie małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa poza urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik USC.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa, z którego małżonkowie otrzymują jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
2020-02-27 11:25 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:22:03
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:08
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:05
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:05
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1476
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego